Search form

Unija tržišta kapitala: Komisija daje smjernice o zaštiti prekograničnih ulaganja u EU-u

Komisija je danas objavila smjernice kojima želi pomoći ulagačima u EU-u da ostvare svoja prava pred nacionalnim upravama i sudovima, a državama članicama da štite javni interes u skladu s pravom EU-a. Današnjom se komunikacijom želi poboljšati poslovno okruženje za ulagače u EU-u. To je važan element u poticanju dodatnih ulaganja u jedinstveno tržište EU-a

Srpanjski paket o povredama: ključne odluke

U mjesečnom paketu odluka o povredama Europska komisija („Komisija”) pokreće pravne postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata. Ključne odluke Komisije, razvrstane su prema području politike. 

Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja (KA201) za područje odgoja

Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja (KA201) za područje odgoja i općeg obrazovanja, rok 21. ožujka 2018. godine objavljena je ovdje.

Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 2 za područje obrazovanja odraslih

Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 2 za područje obrazovanja odraslih, rok 21. ožujka 2018. godine objavljena je ovdje.

Obavijest – Povećanje raspoloživih sredstava u okviru Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je odluku o povećanju dostupnih financijskih sredstava u okviru Poziva  „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II“.

Navedenom odlukom ukupna vrijednost dostupnih financijskih sredstava u okviru Poziva se povećava s dosadašnjih 49.000.000,00 HRK na novu ukupnu vrijednost od 76.863.309,17 HRK.

Junckerov plan premašuje prvotni cilj od 315 milijardi EUR ulaganja

Europska komisija i Grupa Europske investicijske banke (EIB) ispunile su preuzetu obvezu mobilizacije 315 milijardi EUR dodatnih ulaganja u okviru Plana ulaganja za Europu – Junckerova plana. Uz potporu proračunskog jamstva Europske unije i vlastitim sredstvima Grupe EIB-a odobreno je 898 operacija, na temelju kojih se očekuje pokretanje ulaganja u vrijednosti od 335 milijardi eura u svih 28 država članica EU-a.

Odgovori na pitanja pristigla za Pozive iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje

Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Odgovori na pitanja vezana uz Poziv "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" dostupna su ovdje.

Izmjene natječajne dokumentacije za Poziv "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj"

Ured za udruge je, 18. srpnja 2018., objavio Izmjene natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije", a popis navedenih izmjena može se pronaći ovdje.

Novi Okvirni program za istraživanje i inovacije vrijednosti 100 milijardi eura

Održan je prvi, neformalni sastanak ministara nadležnih za znanost i istraživanje. Bio je to prvi sastanak ministara nakon objavljivanja prijedloga programa Obzor Europa, sljedećega Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije koji je predstavljen 7. lipnja 2018. godine. Prema prijedlogu Komisije, program bi trebao imati ukupan proračun od 100 milijardi eura.

ESPON EGTC- natječaji

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike EU.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS