Search form

Primjer dobre prakse orijentiran na ruralni razvoj iz programa LIFE

Irski BurrenLIFE projekt proizveo je inovacije rezultata na temelju pristupa poljoprivredno-okolišnih programa koje su istaknute kao dobre prakse ruralnog razvoja EU-a. Ovo priznanje dolazi temeljem nove inicijative Europskog parlamenta i Europske komisije radi promicanja rezultata poljoprivredno-okolišnih shema plaćanja (RBAPS). Budući da LIFE program podržava mnoge projekte u razvoju programa poljoprivredno-okolišnih akcija, BurrenLIFE projekt je početnik u ovom novom rezultatu.

Vodič o planovima evaluacije ESIF fondova u razdoblju 2014.-2020

Regulativom Europske komisije o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima za razdoblje od 2014. do 2020. godine, predstavljene su promjene koje se tiču operativnih programa zemalja Unije u ovom istom razdoblju. Naime, svaka zemlja članica Europske unije trebala bi od strane upravljačkog tijela izraditi i objaviti plan evaluacije za jedan ili više operativnih programa.

Radovi na području sigurnosti, projekti i studije za zgrade Europske komisije u Luxembourgu i Francuskoj

Referenca: 
HR/R3/PR/2014/016
Datum objave: 
21.02.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Anketa o programima mobilnosti Erasmus+: Mladi na djelu

Anketa se provodi u cilju istraživanja o razini informiranosti i stavovima mladih o programima mobilnosti Erasmus+. Namjenjena je svim mladim osobama, od 15 do 30 godina koji žive na području Republike Hrvatske. Anketa je anonimna, a svi podaci će se obrađivati skupno i osobni podaci ispitanika neće biti otkriveni.

Javni poziv za za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti

Referenca: 
ZO-4/2015
Datum objave: 
26.02.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Objavljen okvirni plan raspisivanja natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijelo je indikativni plan raspisivanja natječaja za 2015. godinu za mjere unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

Okvirni plan raspisivanja natječaja donesen je s obzirom na velik broj upita i zainteresiranost potencijalnih korisnika natječaja.

Plan objave natječaja možete pogledati na linku: http://goo.gl/4lSPjS

Koje elemente bi trebao sadržavati EU projekt?

Da bi povećali mogućnost odabira nekog projekta za sufinanciranje sredstvima iz EU fondova, vrlo je važno da projekti sadržavaju elemente inovativnosti, europske dimenzije i dugoročnog učinka. Inovativni karakter uključuje primjenu novih proizvoda, novi način pružanja usluga ili uvođenje inovativne organizacijske strukture tvrtke koja prijavljuje projekt. Pod pojmom europske dimenzije smatra se kako će provedba nekog projekta koji se financira europskim sredstvima biti učinkovitija na europskoj razini, nego da se on provodi na nacionalnoj ili lokalnoj razini.

Najava MSCA RISE info dana u sklopu programa Obzor 2020.

Programom Obzor 2020. potiče se suradnja akademskog i poslovnog sektora kako bi se ojačala globalna pozicija Europske unije u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama. Unutar Marie Sklodowska-Curie akcija, ove godine je otvoren natječaj za razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija – RISE, za koji je izdvojeno ukupno 80 milijuna eura. Informativno događanje za promociju međunarodne i međusektorske suradnje u vidu razmjene osoblja u području istraživanja i inovacije (RISE), organizira se 06. ožujka 2015. godine u Hotelu Dubrovnik na adresi Gajeva 1 u Zagrebu.

Doprinos kohezijske politike u provedbi EU strategije vezane za energiju i klimatske promjene

Ovog je tjedna usvojena strategija Energetske unije Europe namijenjena ublažavanju klimatskih promjena čiji je cilj smanjenje energetske ovisnosti, promicanje slobodnog protoka energije preko granica, povećanje energetske učinkovitosti i podrška prijelazu na nisku razinu CO2. U sklopu provođenja ove strategije, važnu će ulogu imati i kohezijska politika financiranjem projekata koji donose stvarne koristi građanima Europske unije. U razdoblju od 2014. do 2020.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS