Search form

Prekogranična suradnja Hrvatske i Mađarske za uklanjanje mina

U okviru INTERREG V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014.–2020. čak 1.789.181,74 eura će se utrošiti na razminiranje na području Hrvatske, odnosno u Osječko-baranjskoj županiji. Po završetku projekta "Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata" biti će razminirano područje ukupne površine 1.456.319 kvadratnih metara. U 2016. godini je osigurano oko 62% sredstva iz fondova Unije za potrebe razminiranja od strane Hrvatskog centra za razminiranje što nas dovodi do vrijednosti od 25 milijuna eura sveukupnih osiguranih sredstva preko EU fondova.

Objavljena publikacija o održivom urbanom razvoju u EU

Ova koncizna ilustrirana brošura pokazuje neke primjere dobre prakse u održivom urbanom razvoju u EU. Više od dvije trećine europskog stanovništva živi u gradovima, a taj udio i dalje raste. "New Urban Agenda" Eu-a se temelji na integriranom i na "place-based" pristupu - gdje se određena pitanja i problemi rješavaju u zajednici gdje se pojavljuju - kao viziji budućeg urbanog rasta Unije. Takav pristup će dovesti do promicanja uključivih, sigurnih, zelenih, otpornih te prosperitetnih i inovativnih gradova.

Besplatni online tečaj o EU fondovima za gradove i regije

Europski Odbor regija (CoR) u suradnji s Europskom investicijskom bankom i Europskom komisijom pokreće drugi online tečaj "Massive Open Online Course on EU funding" (MOOC) za regionalne i lokalne korisnike. Multimedijalni tečaj traje šest tjedana, a sastojat će se od postavljenih video zapisa, infografike, biltena i rasprava putem live streaminga. Preko MOOC-a ćete imati pristup bogatom fondu informacija od strane stručnjaka o EU, znanstvenika, ali i lokalnih vlasti.

Objavljen Programski vodič ERASMUS+ za 2017. godinu

Za 2017. godinu je predviđeno više od 2 milijarde eura za financiranje projekata u obrazovanju, osposobljavanju te sektoru mladih i sporta. Objavljeni su Programski vodič i poziv na dostavljanje projektnih prijedloga. Proračun je povećan za gotovo 300 milijuna eura u odnosu na 2016. godinu, što je povećanje od gotovo 13%. Poseban naglasak će biti postavljen na poticanje projekata koji podržavaju društvenu uključenost, posebice izbjeglica i migranata, kao i projekte koji sprečavaju radikalizaciju stavova mladih.

"Socijalna poduzeća i njihovi ekosustavi"

Izvješće prikazuje stanje i razvoj socijalnog poduzetništva u Europi. Istraživanje je provedeno od strane neovisnih znanstvenika s podrškom EMES mreže i EURICSE istraživačkog centra. Sedam europskih zemalja (Francuska, Italija, Španjolska, Belgija, Irska, Slovačka i Poljska) podnijelo je Izvješća koja prikazuju sveobuhvatnu sliku društvenih poduzeća na području njihovog teritorija te stanje pripadajućih ekosustava. Znanstvenici su pristupili širokom rasponu dionika kako bi se osigurala točnost i vjerodostojnost Izvješća.

Evaluacija programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije

Europska komisija je pokrenula javnu raspravu oko srednjoročne evaluacije Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu inovaciju. Javna rasprava je dio evaluacije koja pokriva aktivnosti u periodu 2014.-2016. u okviru triju osi EASI programa: PROGRESS, EURES, Mikrofinancije i društveno poduzetništvo. Raspravom se želi postići zaprimanje povratnih informacija od dionika i sudionika EASI programa u razdoblju od 2014.-2016., ali i ostalih građana i organizacije koji su pozvani na sudjelovanje u raspravi.

Europska komisija: Koraci za postizanje globalnih ciljeva održivog urbanog razvoja

Europska komisija predstavila je tri koraka za ostvarenje globalnih ciljeva Novog programa za gradove: Provedba Novog programa za gradove kroz plan EU-a za gradove; Izrada usklađene globalne definicije gradova te Poticanje suradnje među gradovima u području održivog urbanog razvoja. Program je temelj za provedbu programa održivog razvoja do 2030. te sadržava smjernice kako svi gradovi u svijetu mogu postati uključiviji, zeleniji, sigurniji i prosperitetniji.

Dodjela sredstava u okviru programa "Učinkoviti ljudski potencijali"

Referenca: 
UP.04.0.0.02
Datum objave: 
01.06.2016.
Status: 
Regija: 

Objavljen raspored radionica za Mjeru 9 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija"

Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavilo je raspored održavanja radionica vezanih za Mjeru 9. Radionice će se održavati u razdoblju od 24. do 27. listopada 2016. godine, i to u Opuzenu, Sisku i Virovitici. Korisnici radionice su proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. 

ERASMUS+: Suradnja s civilnim društvom u području mladih

Referenca: 
EACEA/37/2016
Datum objave: 
14.10.2016.
Status: 
Program: 
Regija: 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS