Search form

Europska ljestvica uspjeha u inovacijama

Europska ljestvica uspjeha u inovacijama daje nam komparativnu analizu performansi inovacija prema državama članicama Europske unije, drugim europskim državama, kao i u odnosu na preostale susjedne države. Postavljena ljestvica i njezini rezultati prikazuju nam snage i slabosti pojedinih nacionalnih inovacijskih sustava, koji nam pomažu u identificiranju područja kojem je potreba dodatna pomoć. Rezultati pokazuju relativne vrijednosti u postizanju inovacija te je njihova procjena prikazana na ograničenom broju pokazatelja. 

E-impuls

Referenca: 
KK.03.2.1.06
Datum objave: 
21.07.2016.
Status: 
Regija: 

Novi natječaji iz područja zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je sedam novih EU natječaja  kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna. 
Financijska sredstva uložit će se u razvoj e-usluga javne uprave, bolnica, kliničkih centara, klinika i općih bolnica, domova zdravlja, domova za socijalnu skrb i centara za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj.

Razvoj e-usluga

Referenca: 
KK.02.2.1.01
Datum objave: 
18.07.2016.
Status: 
Regija: 

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Referenca: 
KK.08.1.2.03
Datum objave: 
19.07.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Referenca: 
KK.08.1.1.03
Datum objave: 
19.07.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS