Search form

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine usklađen sa zakonodavnim okvirom Europske komisije

Veleposlaniku u Stalnom predstavništvu RH u EU upućeno je pismo u kojem se obavještava kako je postupak međuresornih konzultacija završen te kako je Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. godine u potpunosti usklađen sa zakonodavnim okvirom, te kako je Europskoj komisiji upućen zahtjev za odobrenjem Programa.  

Pismo možete pogledati na linku: http://goo.gl/RlnUci

Razvoj modela i povezanih alata za usklađivanje podataka u vezi s dostupnosti željezničkih kolodvora

Referenca: 
MOVE/B2/2014/646.
Datum objave: 
10.04.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Objavljen vodič za korisnike europskih strukturnih i investicijskih fondova te povezanih instrumenata EU-a

Vodič za korisnike ESI fondova temelji se na Zajedničkom strateškom okviru koji daje osnovu za bolju koordinaciju između ESI fondova i ostalih instrumenata EU-a. Za svaki tematski cilj vodič daje pregled komplementarnih instrumenata koji su dostupni na razini EU-a zajedno s detaljnim izvorima informacija, primjerima dobrih praksi za kombiniranje priljeva sredstava iz različitih izvora, kao i opis relevantnih uprava i tijela uključenih u upravljanje svakim instrumentom. 

Otvoren poziv za kreiranje baze URBACT stručnjaka

Program URBACT otvorio je poziv u svrhu kreiranja baze URBACT stručnjaka. Uloga stručnjaka je podržati korisnike u osmišljavanju i provedbi međudržavnih aktivnosti učenja, poticati lokalnu razinu unosa učenja razvijenog u transnacionalnim aktivnostima, te općenito kako isporučiti očekivane rezultate. Svakoj odobrenoj mreži gradova osiguravaju se financijska sredstva za uključivanje stručnjaka. Gradovi samostalno odabiru stručnjaka s kojim žele surađivati u projektu, a koji mora biti na popisu baze URBACT stručnjaka. 

Objavljena učestala pitanja i odgovori za poduzetnike namjenjene proizvodnji iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

U okviru objavljenih EU natječaja za poduzetnike namjenjene proizvodnji financiranih iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., objavljena su učestala pitanja i odgovori. Oba natječaja "Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu" i "Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP"imaju za cilj razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta. Natječaji su otvoreni do iskorištenja raspoloživih sredstava, a prijave se mogu podnositi od 11. svibnja 2015. godine.

Najava javnog savjetovanja udruga civilnog društva o natječajima u okviru Europskog socijalnog fonda

U okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali", odnosno Europskog socijalnog fonda, planirana su značajna sredstva za sufinanciranje rada organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Javno savjetovanje će se održati 23. travnja 2015. godine s početkom u 10:00 sati u Kući Europe na adresi Augusta Cesarca 4 u Zagrebu. 

Svim zainteresiranim predstavnicima organizacija civilnog društva predstavit će se natječaji koji se planiraju raspisati u 2015. godini: 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS