Search form

URBACT III poziva stručnjake

URBACT III program poziva stručnjake da se registriraju u bazu stručnjaka programa. Uloga stručnjaka je potpora korisnicima u stvaranju i provođenju prekograničnih aktivnosti učenja te u konačnici postizanja zacrtanih i očekivanih rezultata.

Transparentnije korištenje strukturnih i investicijskih fondova

Korupcija predstavlja realan i ozbiljan problem u cijelom društvo, taj problem se prelijeva i u područje EU fondova. Kako bi se ograničile prevare i koruptivne aktivnosti u provedbi projekata financiranih od strane Unije te kako bi se poboljšala transparentnost u javnoj nabavi Europska komisija je u suradnji s Transparency Internationalom pokrenula pilot projekt „Sporazumi o integritetu“.

Urbana agenda za EU – četiri nova partnerstva

Tijekom siječnja 2017. godine su pokrenuta četiri nova partnerstva u okviru Urbane agende za EU: o kružnom gospodarstvu (u koordinaciji grada Osla), digitalnoj tranziciji (u koordinaciji Estonije, finskog grada Oulu i bugarskog glavnog grada Sofije), zaposlenje i vještine (u koordinaciji Rumunjske, letonskog grada Jelgave te Roterdama), urbana mobilnost (u koordinaciji Češke i njemačkog grada Karlsruhe). Prethodno osnivanju partnerstva, koordinatori su održali sastanak u Bruxellesu kako bi definirali metode suradnje i same ciljeve partnerstva.

Energetska obnova – produžen rok za prijavu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (u svojstvu Posredničkog tijela 1. razine) je produžilo rok za podnošenje projektnih prijedloga za natječaj „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Rok predaje je produžen sa 16. siječnja na 31. siječnja 2017. godine do 23:59 sati. Razlog produljenja roka je izrazito velik broj zaprimljenih projektnih prijedloga (čak 577), od kojih je određen broj trebao biti korigiran ili nadopunjen te će se upravo produljenjem roka to omogućiti prijaviteljima.

Uveden novi sustav za "pitanja i odgovore" u okviru mjera ruralnog razvoja

Na službenoj stranici Programa ruralnoga razvoja za razdoblje 2014.-2020. se uveo novi sustav za postavljanje upita od strane korisnika odnosno svih zainteresiranih. Sustav je uveden nakon objave natječaja za tip operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima", a ključna novost je što se odgovori na upite više ne šalju natrag na adresu e-pošte korisnika. Sada su odgovori na pitanja prikazani u rubrici "Pitanja i odgovori", pošiljatelji upita će dobiti na svoju adresu e-pošte identifikacijski kod upita pod kojim će pronaći odgovor.

Europa za građane – poziv na javno savjetovanje

Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje za evaluaciju programa Europa za građane 2014-2020. Savjetovanje se provodi sredinom provedbenog postupka programa s ciljem prikupljanja prvenstveno stavova dionika (civilnog društva, korisnika, javnih tijela, (ne)uspješnih prijavitelja...) o rezultatima i utjecajima projekata. Program je usvojen 2014. godine za razdoblje 2014.-2020. s ciljem poboljšanja razumijevanja funkcioniranja EU od strane njenih građana, ali i promicanja europskog građanstva te demokratske participacije diljem Unije.

Obavijest za prijavitelje energetske obnove zgrada

Javni Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Energetska obnova višestambenih zgrada zatvorit će se u ponedjeljak 16. siječnja 2017. godine. Dokumentacija treba biti dostavljena Posredničkom tijelu razine 2 Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će zbog iznimnog interesa prijavitelja imati prilagođeno radno vrijeme. Stoga će radno vrijeme Fonda 14. i 15. siječnja biti od 10:00 do 18:00 sati, a na sam dan zatvaranja javnog poziva od 08:00 do 23:59 sati.

LAG-ovima dodijeljeno više od 460 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluku po kojoj je odabrano 53 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) za vrijeme trajanje Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.—2020. LAG-ovima je dodijeljeno ukupno 463.096.945,70 kuna za provedbu podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ (provedba LRS), podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ te podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dobilo akreditaciju za korištenje sredstva FEAD-a

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 21. prosinca 2016. godine Odluku o određivanju Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. Tom odlukom je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dobilo je akreditaciju za korištenje sredstva iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Iznos na raspolaganju za korištenje je 36.6 milijuna eura.

Više od 432 milijuna eura iz Kohezijskog fonda za Varšavski metro

Održiva urbana mobilnost predstavlja jedan od temeljnih postavki Europske unije u okviru niskougljične gospodarske strategije, uz to jedna je od ključnih tema Urbane agende za EU. U skladu sa strategijom Unija će uložiti više od 432 milijuna eura preko Kohezijskog fonda u dogradnju Varšavskog metroa, a svršetak aktivnosti je planiran za studeni 2019. godine. Sredstvima će se izgraditi šest novih stanica, terminal, nabava 13 novih vlakova te pripremne aktivnosti za buduću dogradnju.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS