Search form

Za energetsku obnovu predano 231 projektnih prijedloga

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je 22. studenog 2016. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja" koji je bio otvoren od do 21. veljače 2017. godine. U tom razdoblju je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 zaprimio čak 231 projektni prijedlog u vrijednosti od oko 800 milijuna kuna, dok je traženi iznos bespovratnih sredstava oko 402 milijuna kuna.

Objavljeno izvješće o doprinosu programa LIFE zapošljavanju i zelenoj ekonomiji

Skupina stručnjaka unutar vanjskog nadzornog tima Programa Life je objavila izvješće u kojem je analizirana uloga Programa u stvaranju zelenih radnih mjesta i poticanju održivog gospodarskog rasta u Europi.

Potpisan sporazum u okviru COSME

U okviru programa Europske unije za konkurentnost poduzeća te malih i srednje velikih poduzeća (COSME) potpisan je ugovor između Europskog investicijskog fonda (EIF) i Privredne banke Zagreb d.d. (PBZ). Ugovorom se omogućuje lansiranje tri nova kreditna proizvoda u vrijednosti od 350 milijuna kuna: za financiranje investicija i za obrtna sredstva koji su namijenjeni mikro i malim poduzećima te kredit za financiranje investicija za srednje velika poduzeća.

Velika ulaganja u energetsku infrastrukturu od strane Unije

Članice Europske unije su podržali prijedlog Komisije za ulaganjem 444 milijuna eura u prioritetne projekte energetske infrastrukture. Sredstva za odabranih 18 projekata dolaze iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) – europskog potpornog programa za infrastrukturu. Od 18 projekata, sedam ih se odnosi na sektor električne energije (176 milijuna eura EU potpore), deset na sektor plina (228 milijuna eura EU potpore) te jedan na pametne mreže (40 milijuna eura EU potpore). Od navedenog pet uključuju aktivnosti izgradnje, a 13 studije.

Objavljena Lista odabranih prijavitelja za CEKOM

Na mrežnoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova objavljena je Lista odabranih prijavitelja koji se imaju pravo prijaviti na Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava "Podrška razvoju centara kompetencija". Na listi se nalazi 34 prijavitelja koji imaju pravo na prijavu, a kojima će biti na raspolaganju 105 milijuna eura (najviše 15 milijuna po prijavitelju). Poziv se financira putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

"Ulaganje u znanost i inovacije" – najava poziva

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nadležno tijelo je najavilo objavu Pozva "Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv" u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv je usmjeren na povećanje tržišno orijentiranih aktivnosti u okviru istraživanja, razvoja i inovacija. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru poziva je 16.850.000,00 kuna, a prihvatljivi prijavitelji i partneri su znanstvene organizacije (javni znanstveni instituti ili javna visoka učilišta).

Projekt razminiranja predstavljen u Valenciji

Na Interreg seminaru o komunikacijskoj mreži koja se održala 15. i 16. siječnja 2017. godine u Valenciji predstavljen je prvi strateški projekt koji uključuje prekograničnu suradnju Hrvatske i Mađarske. Riječ je o projektu "De-mine HU-HR II" u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska, koji je bio predstavljen na panelu "Interreg na djelu".

Mjera 7: najava poziva i izmjena pravilnika

Na mrežnoj stranici Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. objavljena je najava natječaja u okviru mjere 07 odnosno tip operacije 7.4.1 "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu". Natječaj će biti otvoren od srijede 22. veljače 2017. godine, a prijave u AGRONET sustav će biti moguće od 14. travnja 2017. godine.

Osigurano 11.4 milijuna kuna za HKO

Projekt "Uspostava i upravljanje Registrom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira kao potpora radu sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira" financira se u sklopu Operativnoga programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." iz Europskoga socijalnog fonda. U utorak 21. veljače će se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održati svečano potpisivanje ugovora u vrijednosti od 11.4 milijuna kuna u okviru spomenutog projekta koji će se provoditi iduće dvije godine.

Potpisani ugovori s LAG-ovima

U četvrtak 16. veljače u Ministarstvu poljoprivrede su potpisani ugovori o dodijeli 463.096.945,70 kuna iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine. Sredstva su dodijeljena Lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovima) radi provedbe lokalne razvojne strategije odnosno za provedbu podmjera: 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije" (provedba LRS), 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" te 19.4. "Tekući troškovi i animacija".

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS