Search form

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u okviru poziva Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala. Dokument je dostupan za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

Komisija i OECD predstavile preporuke za pomoć zemljama i regijama EU-a u postizanju industrijske tranzicije

Komisija i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) danas su predstavile izvješće o inicijativi, pokrenutoj 2017., u okviru koje se pruža pomoć u postizanju industrijske tranzicije i osnaživanju u globaliziranom gospodarstvu za 12 regija i država članica EU-a.

Trodnevna radionica u Šibeniku o postupcima prijave projekata na pozive u okviru ESF-a

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU pruža izravnu podršku u vidu izobrazbi o uvjetima prijave na pojedine natječaje. Cilj ovog programa podrške je unaprijediti postupak prijave i povlačenja sredstava iz EU fondova osnaživanjem prijavitelja za izradu kvalitetne dokumentacije kod prijave, koja bi ostavila manje prostora za dodatna pojašnjenja ili korekcije te posredno ubrzala postupak dodjele bespovratnih sredstava i učinila sustav učinkovitijim.

Provedeno vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojoj ulozi Upravljačkog tijela za Operativni programa „Konkurentnost i kohezija“, osigurava provođenje vrednovanja programa tijekom programskog razdoblja u skladu s važećim Planom vrednovanja.

Odobreno je 20 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu, donesena je treća Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2019. godinu.
 

Poziv na sudjelovanje u pripremi i osmišljavanju strateškog plana za Obzor Europa – Revidirana verzija dokumenta „Orijentacija prema prvom strateškom planu za Obzor Europa“

S predloženim proračunom u iznosu od gotovo 100 milijardi eura u razdoblju od 2021. do 2027., okvirni program Obzor Europa predstavlja najveće zajedničko ulaganje u istraživanje i inovacije na svijetu i otvoren je za sudionike širom svijeta. Europski parlament i Vijeće, okvirno su se dogovorili o zakonodavnom paketu Obzor Europa. Pokrenut je postupak zajedničkog dizajna kako bi se optimizirali ciljani učinci za prve četiri godine provedbe.

Otvoreni natječaji u programu Obzor2020.: Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovina

Otvoreni su novi natječaji u programu Obzor2020. na temelju radnog programa Obzor2020. iz područja: Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovina. Prijave na navedene natječaje moguće su do: 13. veljače 2020.

Švicarsko-hrvatski program suradnje; Upute za provedbu projekata

S ciljem što lakšeg snalaženja kroz ugovorne obveze Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je pripremio Upute za provedbu projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ i "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoju“ u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije na sljedećoj poveznici.

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Objava rezultata Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljeni su rezultati Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Odobreno je sufinanciranje za ukupno 358 projekata.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS