Search form

Objavljeni pitanja i odgovori u okviru natječaja "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja"

U ponedjeljak 05. prosinca na službenim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova objavljeni su pitanja i odgovori u okviru trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Natječaj je otvoren u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dok se sredstva dodjeljuju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Uputa korisnicima u 1. Natječaju za provedbu podmjere 7.2. – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Uputu korisnicima za postupanje u tipu operacije 7.2.2. ”Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” vezano uz dostavu dokumentacije propisane u točci 7. Priloga II. Natječaja za provedbu operacije 7.2.2. koja se odnosi na primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine, broj 61/14), Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode. 

Najava raspisivanja natječaja za tip operacije 6.1.1.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavili su raspisivanje natječaja u okviru Mjere 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" odnosno podmjere 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima". Natječaj će biti otvoren 21. prosinca 2016. godine, a od istoga dana će se moći podnositi i projektne prijave.

Objavljen Eurostatov Regionalni godišnjak

Eurostatov regionalni godišnjak za 2016. godinu predstavlja širok raspon statističkih tema po regijama država članica Europske unije. Objava statističkih podataka za regionalnu razinu daje nam uviđaj u njihovu raznolikost što se uzimajući u obzir samo nacionalne statistike ne može vidjeti.

Održana konferencija 25 godina LEADER pristupa

Europsko LEADER udruženje za regionalni razvoj (ELRAD) je s partnerima iz Estonije održao konferenciju povodom 25 godina LEADER pristupa u gradu Tartu u Estoniji. Gotovo 140 sudionika iz 24 Europske zemlje uključujući Lokalne akcijske grupe (LAG) je sudjelovalo na konferenciji. Tema susreta je bila provođenje 25-godišnjeg LEADER pristupa u članicama EU te budućnost samog pristupa. Zaključci konferencije će biti predani Europskoj komisiji, ostalim relevantnim institucijama EU te nacionalnim upravljačkim tijelima zemalja članica u obliku deklaracije.

Usvojen proračun Unije za 2017. godinu

Prvog prosinca 2016. godine je Europski parlament na plenarnoj sjednici usvojio proračun Europske unije za iduću 2017. godinu. Usvojeni proračun sadrži stavke koje osiguravaju bolju potporu za određene sektore a pogotovo za nezaposlene mlade i to preko Inicijative za zapošljavanje mladih kojoj je dodijeljeno 500 milijuna eura.

Interreg Europe: najavljeno otvaranje trećeg Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Na službenoj web stranici Programa Interreg Europe objavljen je datum otvaranja trećeg Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Otvaranje je zakazano za 1. ožujak 2017. godine, a prijave će se zaprimati do 30. lipnja 2017. godine. Detalji o pozivu će biti također objavljeni na službenim stranicama i to u siječnju 2017. godine. Program Interreg Europe je pokrenut s ciljem jačanja Kohezijske politike Unije u razdoblju 2014.-2020. Za to razdoblje je iz fonda za Europsku teritorijalnu suradnju namijenjeno 359 milijuna eura za Interreg Europe program. 

Održana konferencija Erasmus+ za područje mladih

U utorak 29. studenoga 2016. godine u Zagrebu je održana godišnja Erasmus+ konferencija za područje mladih. Konferencija je organizirana od strane Agencije za mobilnost i programe EU povodom objave Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu. U razdoblju od 2009. do 2016. godine proračun programa Erasmus je povećan više od trideset puta što je omogućilo da oko 15.000 mladih osoba sudjeluje kroz projekte u programu – istaknuto je na konferenciji. 

Poziv na dostavu pretprijava za program Eurostars 2

Datum objave: 
30.11.2016.
Status: 
Regija: 

Održana konferencija Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

U utorak 29. studenog 2016 u Dvorcu Brežice u Sloveniji je održana konferencija o prekograničnoj suradnji između Slovenije i Hrvatske. Konferencija je organizirana u suradnji Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Upravljačkog tijela za program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.–2013. i 2014.–2020. i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU).

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS