Search form

Indikativni plan poziva iz programa LIFE za 2016. godinu

Na službenoj web stranici programa Europske unije namijenjenog financiranju projekata zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena - programa LIFE, objavljen je indikativni plan rokova za prijavu na pozive u 2016. godini. Potencijalni prijavitelji stoga mogu krenuti u pripremu projekata i planirati prijavu istih. Osim rokova za prijavu, objavljena su i indikativna sredstva namijenjena za ulaganja unutar pojedinog područja.

Hrvatsko izdanje vodiča Europske komisije o javnoj nabavi

Vodič je izrađen s ciljem izbjegavanja najčešćih pogrešaka koje se događaju prilikom provedbe postupaka javne nabave i koje kasnije otežavaju upravljanje sredstvima EU projekata. U dokumentu su sadržani primjeri iz prakse te primjeri iz stvarnog života, a dodatno su pojašnjene studije stvarnih slučajeva iz područja javne nabave.

Portal Europske komisije namijenjen poduzetnicima inovatorima

Kako bi pomogla malim i srednjim poduzetnicima u pristupu tehnološkim rješenjima koja se nude u europskim zemljama, Europska komisija razvila je novu web stranicu. Na internetskoj su stranici dostupni podaci o tehnološkim uslužnim centrima koji se bave ključnim naprednim tehnologijama (Key Enabling Technologies - KETs) i koji će pomoću poduzetnicima u komercijalizaciji njihovih inovativnih ideja. Neke od usluga koje pružaju ovi centri su testiranje, prva proizvodnja, izrada prototipa i vrednovanje proizvoda.

Izdane su odluke za korisnike Mjere 5 "Obnavljanje prirodnog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofama"

Unutar Mjere 5 Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine, objavljena su dva natječaja unutar tipa operacije 5.2.1. "Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala" i 5.2.2. "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" te su obradom pristiglih zahtjeva objavljene odluke o dobivenim korisnicima. 

Podrška osposobljavanju

Referenca: 
EACEA/06/2016
Datum objave: 
05.02.2016.
Status: 
Sektor: 

Objavljen Nacrt programa CEF Telecom za 2016. godinu

Nacrt programa CEF Telecom 2016. objavljen je s ciljem pružanja potencijalnim sudionicima o trenutno očekivanim glavnim pravcima Programa za 2016. godinu. Donošenje i objavljivanje programa rada od strane Europske komisije očekuje se do kraja veljače. U 2016. godini, u okviru programa CEF aktivnosti koje će se podržati odnose se na sigurniji internet, identifikaciju i potpis, e-dostavu, e-fakturiranje, automatizirani prijevod, e-nabavu. Također, objavljen je i indikativni raspored objave natječaja za 2016.

Pokretanje RegioStars nagrada za 2016. godinu

Cilj nagrada RegioStars je identificirati dobre prakse u regionalnom razvoju i istaknuti originalne i inovativne projekte koji bi mogli biti inspirativni drugim regijama i projekt menadžerima.

Postoji pet kategorija RegioStars nagrada za 2016. godinu: 

Najava Ograničenog poziva "Podrška razvoju Centara kompetencija"

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za podršku razvoju Centara kompetencija provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2.

Pokretanje javne rasprave za protekli program - Europski socijalni fond 2007.-2013.

Europska komisija pokrenula je konzultacije u kontekstu ex-post evaluacije Europskog socijalnog fonda (ESF) u razdoblju 2007.-2013. godine. Konzultacije traže povratne informacije od izravnih sudionika ESF programa u 28 zemalja članica Europske unije, kao i od strane šire javnosti. Za potrebe ex-post evaluacije radnje koje podržava ESF su sljedeće: 

  • Pristup zapošljavanju,
  • Socijalna uključenost,
  • Ljudski kapital,

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS