Search form

Objavljeno zatvaranje Poziva "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa"

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je zatvaranje Poziva na dostavu projektnih prijava "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa" financiranog iz Operativnog programa "Regionalna konkurentnost 2007.-2013." koji se sufinancirao sredstavima Europskog fonda za regionalni razvoj. Sve projektne prijave predane od 1. lipnja 2015. godine neće biti uzete u razmatranje te će biti vraćene prijaviteljima.

Proračun Europske komisije za 2016. godinu orijentiran na zapošljavanje, rast, migracije i globalno djelovanje

Sredstva u 2016. godini uložiti će se u poticanje inovacija, otvaranje radnih mjesta, pomoć pri uklanjanju razlika među državama članicama i regijama, učinkovitije upravljanje migracijama i daljnje jačanje uloge EU-a na svjetskoj sceni. 

Glavni ciljevi proračuna za 2016. godinu odnose se na sljedeće: 

  • polovina proračuna (66,58 milijardi €) namijenjena je poticanju rasta, zapošljavanja i konkurentnosti

U okviru EU strategije za dunavsku regiju objavljeni su pozivi za natječaje TAF-DRP i START za pripremu projekta

U sklopu EU strategije za dunavsku regiju objavljeni su sljedeći natječaji: 

  • "TAF-DRP – treći poziv" za pružanje tehničke pomoći u pripremi projekata,
  • "START - Danube Region Project Fund – drugi poziv" instrument sjemenskog kapitala koji omogućuje pripremu projekata između najmanje dvaju institucija iz dvije zemlje, od ukupno četrnaest zemalja koliko ih je uključeno u dunavsku makro regiju.

Okvirni ugovor za "Istraživanje Flash Eurobarometer"

Referenca: 
PO/2015-06/A1
Datum objave: 
27.05.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Europska komisija pokreče "Platformu za pametnu energetsku specijalizaciju"

Kroz Platformu pametne energetske specijalizacije olakšat će se europskim regijama korištenje financijskih sredstava iz kohezijske politike namijenjenih ulaganjima u energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, pametne mreže i druge projekte vezane uz obnovljivu energiju. Regije sudionice moći će dijeliti stručna znanja o najboljem korištenju inovativnih tehnologija za održivu energiju te usklađivati inovacijska djelovanja u području energetike.

Europska komisija odobrila Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Europska komisija odobrila je 24 programa ruralnog razvoja koji su usmjereni na poboljšanje konkurentnosti sektora poljoprivrede EU-a, brigu o seoskim krajevima i klimi te na jačanje gospodarske i društvene strukture ruralnih zajednica u razdoblju do 2020. godine. Očekuje se da će se tim programima otvoriti više od 40.000 radnih mjesta u ruralnim područjima i oko 700.000 mjesta osposobljavanja i tako potaknuti inovacije, prijenos znanja, održiva poljoprivredna praksa i jačanje ruralnih poduzeća. 

Klaster program izvrsnosti

Referenca: 
COS-CLUSTER-2014-3-04-02-1
Datum objave: 
13.05.2015.
Status: 
Program: 
Regija: 

Objavljeno izvješće o provedenom eSavjetovanju za natječaj "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u potpomognutim područjima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)"

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je izvješće o provedenom eSavjetovanju o natječaju "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u potpomognutim područjima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)". eSavjetovanje je trajalo 16 dana, a od 25 pristiglih komentara zainteresiranih poduzetnika, obrtnika i druge zainteresirane javnosti, samo 3 komentara su odbijena.

Nova usluga Hrvatske gospodarske komore za sufinanciranje izrade EU projekata

Predmet ovog natječaja HGK je dodjela vaučera "Moj EU projekt" u iznosu od 10.000,00 kuna trgovačkim društvima i članicama HGK za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj - Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. Vaučeri podrazumijevaju izradu poslovnog plana/investicijske studije, pripremu prijavnih obrazaca i/ili prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i raspisanim natječajem od strane nadležnog tijela. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS