Search form

Započelo izdavanje odluka za projekte iz operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja

Prema informacijama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, tijekom sljedećih nekoliko dana, započet će izdavanje konačnih odluka o dodjeli sredstava prijaviteljima projekata iz operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ Programa ruralnog razvoja. Odluke bi trebale biti dodijeljene za ukupno 330 prijavitelja, a financirat će se svi projekti koji su zadovoljili kriterije Pravilnika i Natječaja.

Novi vodič o financiranju turističkog sektora kroz EU fondove

Europska komisija na svojim je mrežnim stranicama objavila novu verziju vodiča u kojem su navedene mogućnosti financiranja turističkog sektora sredstvima iz EU fondova. Vodič sadrži informacije o financiranju projekata javnog i privatnog sektora sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, ali i programa Unije - Erasmus+, Horizon 2020, Kreativna Europa, LIFE, COSME i ostalih programa.

Konačna verzija Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020.

Nakon što je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u ožujku ove godine donesena konačna Odluka o usvajanju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije za razdoblje od 2016. do 2017. godine, objavljen je i konačan nacrt dokumenta. Strategija je jedan od preduvjeta za povlačenje sredstava iz fondova EU, a sadržava ciljeve i prioritetne aktivnosti vezane za istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija.

Produljeno razdoblje privremene obustave poziva za primarnu zdravstvenu zaštitu

Ministarstvo zdravlja objavilo je priopćenje kako se produljuje razdoblje privremene obustave poziva "Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini", odnosno odgađa se procedura zaprimanja projektnih prijedloga. Prema novim informacijama, privremena obustava traje od 16. svibnja 2016. godine u 12:00 sati do 30. svibnja 2016. godine u 16:00 sati. Projektni prijedlozi zaprimali su se od rujna 2015. godine do ožujka ove godine, a uslijed potrebe za značajnijim izmjenama i dopunama poziva, produljeno je trajanje njegove obustave.

Četverodnevna radionica o pisanju i provedbi EU projekata

U organizaciji tvrtke KRUTAK d.o.o. ponovno se provodi višednevna praktična edukacija o tome kako napisati i provesti projekt financiran iz fondova EU. Radi se o intenzivnoj edukaciji na kojoj će polaznici kroz interaktivan i praktičan rad s konzultantima steći znanja i vještine o cjelokupnom procesu od izrade do provedbe projekata.

Najava natječaja za pomoćnike u nastavi u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta najavilo je natječaj iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.".

Kompetentnost i razvoj MSP

Referenca: 
KK.03.2.1.05
Datum objave: 
17.05.2016.
Status: 
Regija: 

Brošura o mogućnostima financiranja projekata iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Kako bi se osobama s disleksijom približile mogućnosti iz EU fondova, odnosno Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., u suradnji između Udruge za samozastupanje i Upravljačkog tijela Operativnog programa, izrađena je brošura s prilagođenim sadržajem. U njoj su kroz jednostavan sadržaj, velik font slova i grafička rješenja, predstavljene prioritetne osi i pripadajući ciljevi, potencijalni prijavitelji te primjeri mogućih projekata koji će se financirati kroz natječaje spomenutog programa.

Tehnička i znanstvena podrška u vezi s provedbom direktiva 92/43/EEZ „Staništa” i 2009/147/EZ „Ptice”

Referenca: 
ENV.B.3/SER/2016/0016.
Datum objave: 
07.05.2016.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS