Search form

Osnovana Radna skupina za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. - 2021.

Radna skupina je operativno tijelo sastavljeno od predstavnika tijela državne uprave, akademske zajednice i predstavnika organizacija civilnoga društva. Zadužena je za predlaganje ciljeva, mjera i aktivnosti Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2017.-2021. Glavna zadaća Skupine je izraditi nacrt Nacionalne strategije za javno savjetovanje, te nakon provedenog javnog savjetovanje izraditi prijedlog Nacionalne strategije koji će se uputiti na usvajanje Vladi Republike Hrvatske. 

Dogovoreno potpisivanje ugovora u okviru FEAD natječaja

Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je Odluku o financiranju za 13 uspješnih projekata kojim će se financirati aktivnosti ublažavanja materijalne deprivacije tipa 1 (nedostatak hrane), materijalne deprivacije tipa 2 (nedostatak osnovne materijalne pomoći) te aktivnosti iz sredstava tehničke pomoći u svrhu uspješne provedbe projektnih aktivnosti.  

Ministarstvo turizma pokrenulo novo savjetovanje

Zakonodavna tijela Republike Hrvatske imaju obvezu objave prijedloga zakona, nacrta strategije ili nekog drugog akta na portalu e-Savjetovanje prije objave u Narodnim novinama. Na taj način jednim klikom možete biti upoznati sa svim prijedlozima zakona, izmjenama i dopunama zakona, strategijama, pravilnicima i ostalim sličnim dokumentima, te uz možete davati vlastite prijedloge ili komentare za vrijeme javne rasprave. 

Rok za prijavu na seminar u sklopu 14. Europskog tjedna regija i gradova traje još samo dva dana!

Ovogodišnji 14. Europski tjedan regija i gradova fokusirat će se na izazove s kojima se suočavaju trenutno europske regije i gradovi. Program je planiran tako da se nadovezuje na cikluse provedbe programa Kohezijske politike Europske unije te će biti usklađen s političkim prioritetima Europske komisije, Odbora regija 2016. te interesima partnera regija i gradova. Pod naslovom "Regije i gradovi za održiv i uključiv rast" održat će se oko sto sjednica, seminara i sastanaka, a svi će biti organizirani uz sljedeće tematske osi: 

Završeno javno savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije zatvorilo je javno savjetovanje sa zainteresiranim korisnicima u pripremi Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine". Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka u modalitetu privremenog poziva u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" za financijsko razdoblje 2014.-2020. 

Objavljen Vodič za korisnike za operaciju 7.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je vodič za korisnike za operaciju 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” koji služi kao pomoć kod pripreme dokumentacije i prijave projekta.

Prihvatljivi korisnici potpore su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. 

Predstavljena nova brošura iz programa Horizon 2020

Horizon 2020 predstavlja veliku priliku da oblikuje budućnost građana Europe kroz istraživanja i primjenu inovacija. Program je orijentiran na održavanje i unaprjeđivanje dugoročnih prioriteta Europske unije te se vodi kroz tri prioritetne osi:

  • Industrijsko unaprjeđenje (pomoć mali i srednjim poduzetnicima u njihovom razvoju);
  • Izvrsnost u znanosti (pomoću znanja razvijati ljudske resurse i prateću infrastrukturu);

Proračun EU sredstava za regije i gradove

Kako funkcionira EU proračun? Kako europske regije i gradovi mogu pristupiti EU fondovima? Europski odbor regija i gradova organizira online edukativne radionice od 31. listopada do 9. prosinca 2016. godine. Odbor predstavlja savjetodavno tijelo koje predvodi europske regionalne i lokalne vlasti te im pruža korisne informacije s naglasak na pristup fondovima EU i razumijevanje funkcioniranja proračuna. Ovogodišnju edukaciju predvodit će Europska investicijska banka uz dvije Opće uprave (regionalna i urbana politika te proračun) Europske komisije.

Pristup mikrofinanciranja za mala i srednja poduzeća (ATM)

Nedostatak pristupa kreditima i financijska isključenost mogu biti ozbiljna prepreka za stvaranje novih poduzeća u brojnim europskim regijama. Kao jedan od uspješnih alata koji može doprinijeti visokoj razini kvalitete, održivom zapošljavanju te smanjenju nejednakosti, izdvaja se mikrofinanciranje malih i srednjih poduzetnika. Takav način poslovanja pridonosi ostvarenju "uključivog rasta" , koji ujedno ostvaruje pristup koji zagovara strategija Europa 2020. 

Javno savjetovanje u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada'

Zakonodavna tijela Republike Hrvatske imaju obvezu objave prijedloga zakona, nacrta strategije ili nekog drugog akta na portalu e-Savjetovanje prije objave u Narodnim novinama. Na taj način jednim klikom možete biti upoznati sa svim prijedlozima zakona, izmjenama i dopunama zakona, strategijama, pravilnicima i ostalim sličnim dokumentima, te uz možete davati vlastite prijedloge ili komentare za vrijeme javne rasprave. 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS