Search form

Odabrano 155 projekata koji će se financirati u sklopu SME instrumenta iz programa Horizon 2020

Europska komisija objavila je popis prvih 155 malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi) koja će primiti sredstva iz novog Instrumenta za MSP-ove vrijednog tri milijarde eura. Svaki od 155 MSP-ova iz 21 zemlje dobit će 50 000 eura za financiranje studija izvedivosti za svoje projekte, a na raspolaganju su im do tri dana poslovnog savjetovanja. Njihovi se projekti nakon toga mogu razmatrati za daljnju financijsku potporu Komisije u iznosu do 2,5 milijuna eura.

Kako se biraju predstavnici Europske komisije?

Europska komisija sastoji se od predsjednika i potpredsjednika te 27 povjerenika koji uključuju Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Prilikom izbora svojih članova, Vijeće nominira 27 povjerenika u dogovoru sa izabranim predsjednikom Europske komisije, a svakom se povjereniku dodjeljuje specifično područje rada. Prvo Europski parlament glasuje o novoj Komisiji u cjelosti nakon čega slijede saslušanja povjerenika.

Otvoren natječaj "Moje ideje za bolju Europu"

Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj organizira nagradni natječaj „Moje ideje za bolju Europu“ namijenjen mladima u dobi od 16 do 18 godina, a koji u školskoj godini 2014./2015. pohađaju srednju školu u Republici Hrvatskoj.

Garancije za mlade: učenje iz finskog iskustva

Predstavnici država članica Europske unije sastaju se 18. i 19. rujna u Helsinkiju radi pregleda provedbe Garancije za mlade u Finskoj, prethodnici u razvoju te sheme. Sastanak je dio Programa uzajamnog učenja i na njemu će 13 država EU-a (Austrija, Belgija, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Poljska i Švedska) dobiti priliku za učenje iz finskog iskustva kako bi Garanciju za mlade provele u djelo.

Pružanje ekonomske analize u području oporezivanja

Referenca: 
TAXUD/2014/AO-01
Datum objave: 
30.08.2014.
Status: 
Tip sredstava: 

Sinergija između prometne komponente programa Horizon 2020 i kohezijske politike 2014.-2020.

Programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine olakšava sinergiju između istraživačkog i inovacijskog programa EU - Horizona 2020 te europskih strukturnih i investicijskih fondova. Kohezijska politika ima komplementarnu ulogu obzirom na to što se programom Horizon 2020 može postići u smislu izgradnje kapaciteta i olakšavanja puta od početka do implementacije inovacija na tržištu.

Otvorene prijave za European Business Awards 2015.-2016.

Europska poslovna nagrada - The European Business Awards – prepoznaje i nagrađuje izvrsnost, najbolju praksu i inovacije u europskim poduzećima. Natjecanje je besplatno i otvoreno je za poduzeća svih veličina i iz svih djelatnosti. Europska poslovna nagrada, koja se održava osam godina, ima tri svrhe za poslovnu zajednicu: omogućava dobre primjere za poduzeća koja tome teže, podržava pojedinačni i organizacijski uspjeh i omogućava studije slučajeva odličnih poduzeća za učenje. U natjecanje za razdoblje 2014.-2015.

Podrška filmovima sredstvima iz programa Kreativna Europa

Na nedavno održanom filmskom festivalu pod nazivom u San Sebastianu u sjevernoj Španjolskoj, koji je jedan od najstarijih i najprestižnijih filmskih događanja u Europi, predstavljeni su i filmovi sufinancirani sredstvima iz programa Europske unije pod nazivom Kreativna Europa, koji je namijenjen podršci kreativne umjetnosti. Na festivalu su predstavljeni filmovi iz cijelog svijeta, a njih je 23 podržanu upravo sredstvima programa Kreativna Europa.

Hrvatski projekt iz sektora turizma sufinanciran sredstvima iz programa IPA

Projekt pod nazivom "Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka" jedan je od najvećih projekata koji će se u turizmu realizirati na drniškom području, a cilj mu je promocija autentične i atraktivne turističke ponude na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka. Ukupna vrijednost projekta je 632,1 tisuća eura, a s oko 532,4 tisuće eura će biti sufinanciran iz pretpristupnog fonda Europske unije IPA-komponenta III c.

Osposobljavanje pravnih djelatnika i onih koji se bave politikama o Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom

Referenca: 
JUST/2014/RDIB/PR/EQUA/0057
Datum objave: 
12.08.2014.
Status: 
Tip sredstava: 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS