Search form

568 tisuća kuna za ruralni turizam iz IPARD-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa za završeno ulaganje u sklopu mjere 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“. Uz pomoć IPARD programa dodatno se unaprijedila turistička ponuda na području Istarske županije. 

Slika: Google image 

Mali vodič o inovacijama

Budućnost Europe je povezana s njezinom snagom inovacije. Inovacije su sastavni dio strategije Europa 2020 koja ima za cilj stvoriti pametan, održiv i uključiv rast. Europa i njezine države članice i regije trebaju zajednički djelovati u Partnerstvu za pomoć procvata inovacija. Više o smjernicama EU u pogledu inovacija pročitajte u samom vodiču: http://bookshop.europa.eu/en/innovation-union-pbKI3213062/ 

Procjena emisija iz bioenergije zbog neizravne promjene u korištenju zemljišta

Referenca: 
2014/S 138-246800
Datum objave: 
22.07.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Izvodljivost i dodana vrijednost europskog sustava naknada za nezaposlene

Referenca: 
VT/2014/045
Datum objave: 
19.07.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 

Energetska učinkovitost, zapošljavanje te mala i srednja poduzeća su temeljni fokus kohezijske politike EU 2014-2020

Šesto izvješće Europske komisije za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju pokazuje da kohezijska politika EU upučuje na ciljeve rasta strataegije Europa 2020 stvaranjem novih radnih mjesta i smanjenjem nejednakosti u cijeloj Europi. Gledajući naprijed 2014-2020, u izvješću se ističe kako će ulaganja biti usmjerena na ključna područja kao što su energetska učinkovitost, zapošljavanje, socijalna uključenost te mala i srednja poduzeća.

Vlada donijela odluku o donošenju Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske je donijela Strategiju pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine za čiju je provedbu zaduženo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u suradnji s drugim tijelima državne i javne vlasti s nadležnostima u području pomorstva.

Ciljevi Strategije su osnaživanje uloge pomorstva u razvoju i konkurentnosti Republike Hrvatske kroz politike i inicijative održivog rasta gospodarske aktivnosti na moru i u priobalju. 

Studija o provedbi europskih smjernica u području tjelesne aktivnosti

Referenca: 
EAC/19/2014
Datum objave: 
22.07.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Studija o poboljšanju intervencije inspekciaj rada u mikro i malim poduzećima u vezi sa zakonodavstvom EU

Referenca: 
VT/2014/033
Datum objave: 
17.07.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 

Dodijeljene potpore za poticanje inovativnog poduzetništva

Svečanim uručivanjem ugovora, Ministarstvo poduzetništva i obrta dodijelilo je 24.07.2014. bespovratna sredstva Poduzetničkog impulsa 2014. u okviru Prioriteta 1: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, za Mjeru B2: Inovacije u poduzetništvu. Bespovratna sredstva ostvarilo je ukupno 17 projekata, od čega su tri namijenjena fizičkim osobama, a 14 gospodarskim subjektima. Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi gotovo 6,2 milijuna kuna. 

Veća i dostižna ušteda energije do 2030.

Nove prilike za europska poduzeća, pristupačna cijena energije za potrošače, veća sigurnost opskrbe energijom zbog znatnog smanjenja uvoza prirodnog plina i pozitivan učinak na okoliš su samo neke od koristi koje se očekuju od prijedloga energetske učinkovitosti za 2030. koji će Europska komisija iznijeti u obliku komunikacije.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS