Search form

Donesen je Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je 15. rujna 2017. donijelo Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine. Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore za projekte ulaganja za razvoj luka otvorenih za javni promet koje su osnovane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama kojima upravljaju lučke uprave na čijem se teritoriju luka nalazi. 

Europska komisija traži evaluatore projektnih prijedloga u programu Obzor 2020.

Europska komisija traži stručnjake za evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Prijaviti se mogu stručnjaci iz svih područja znanosti neovisno o državljanstvu, a dovoljno je registrirati se na Portalu za sudionike te otvoriti

Info radionica u Šibeniku za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“

Info radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ (školska godina 2017. - 2018.) bit će organizirana 6. listopada 2017. godine u Šibeniku, Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, Poljana 6. Predviđeno trajanje radionice je od 12.00 do 16.00 sati.

Poziv na javno događanje “Sve na jednom mjestu”- Osijek

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta predstavit će mogućnosti različitih instrumenata unutarnjeg tržišta EU-a koji su na usluzi građanima, poduzetnicima i javnoj upravi.

Svečanost zatvaranja Twinning light projekta "Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj"

U petak 22. rujna 2017. s početkom u 10 sati započet će svečanost zatvaranja Twinning light projekta 'Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj' financiranog u sklopu IPA 2012. programa Europske unije za Hrvatsku.

SOTEU - Pametna, inovativna i održiva industrija

Komisija je predstavila obnovljenu strategiju industrijske politike EU-a kojoj je cilj vrhunska industrija u području inovacija, digitalizacije i dekarbonizacije. Industrija je od samog početka mandata u središtu političkih prioriteta Junckerove Komisije.

Komisija sada objedinjuje sve horizontalne inicijative i inicijative specifične za pojedine sektore kojima se podupire industrija kako bi ih oblikovala u sveobuhvatnu strategiju.

Radionice – obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Savjetodavnom službom organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 5 “Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Informacije o Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova namijenjen je područjima jedinica lokalne samouprave I., II. i III. skupine te jedinicama područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine prema stupnju razvijenosti.

Objavljen natječaj za potprogram Kultura u kategoriji za potporu europskim projektima suradnje

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:   

  • projekti suradnje vezani uz Europsku godinu kulturne baštine 2018 (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 22.11.2017.;

Potpisana 4 ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekte vrijedne 379,6 milijuna kuna

Potpisani su ugovori o dodjeli 322,6 milijuna kuna bespovratnih sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za 4 projekta Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Državnog hidrometeorološkog zavoda u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada te Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike u partnerstvu s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS