Search form

Poziv na natječaj za vanjske ocjenjivače prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične suradnje

Cilj ovog poziva je osigurati vanjske ocjenjivače prijedloga projekata u okviru Trećeg poziva za dostavu prijedloga projekata za sljedeće programe financirane iz komponente Prekogranična suradnja (II. komponenta) Instrumenta Europske unije za pretpristupnu pomoć (IPA):
•    Prekogranični program Hrvatska - Srbija
•    Prekogranični program Srbija - Bosna i Hercegovina
•    Prekogranični program Srbija - Crna Gora.

Objavljen Pravilnik o provedbi mjere M04 “Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način i uvjeti provedbe mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Cijeli pravilnik možete pročitati na sljedećem linku: http://goo.gl/dOIbDR .

Najava konferencije EU pita: Mladi na tržištu rada - Što smo napravili?

Konferencija će okupiti 50 mladih iz cijele Hrvatske i donositelje odluka te ostale relevantne dionike. Cilj ove konferencije je dati kritički osvrt na pristupe i rješenja za uključivanje mladih na tržište rada, te isto tako ponuditi nove perspektive i smjerove djelovanja. Kroz dijalog između mladih i donositelja odluka pokušat će se odgovoriti na pitanje koje su ključne prepreke za veću intergaciju za veću integraciju mladih mladih na tržištu rada i kako bolje odgovoriti na njihove potrebe.

Poziv za iskazivanje interesa- savjetodavne usluge

Referenca: 
JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI
Datum objave: 
07.10.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

18 milijuna kuna za LAG-ove iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je nove Odluke o dodjeli sredstava za provedbu mjere 19.1" LEADER – CLLD", podmjere 19.1. Pripremna pomoć čiji su korisnici lokalne akcijske grupe (LAG). LAG-ovima je do sada izdano 50 Odluka o dodjeli sredstava u iznosu od 18.142.142,11 kuna.   

Najava radionica o EU natječaju "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)"

Ministarstvo poduzetništva i obrta organizira informativne radionice za poduzetnike o novom natječaju iz EU fondova namijenjen ulaganju u ICT. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 15. siječnja 2016., u ukupnoj vrijednosti 22.800.000 kuna. Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima.

Poziv za prijavu projekata vezanih uz provedbu zakona

Referenca: 
HOME/2015/ISFP/AG/LETX
Datum objave: 
06.10.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Rezultati obrade prijava na natječaj za podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Za natječaj za podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koji je završio 31. srpnja 2015. godine, zaprimljeno je ukupno 1477 zahtjeva poljoprivrednih gospodarstava za potporu. Sredstva javne potpore koja će se dodijeliti putem ovog natječaja iznose ukupno 15.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu koji je sastavni dio svake prijave.

Studija o bolestima povezanim sa siromaštvom i zanemarenim bolestima

Referenca: 
2015/RTD/E.3./OP/PP-03263-2015
Datum objave: 
06.10.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Europska Komisija usvaja prve elemente paketa od 500 milijuna eura za poljoprivrednike

Usvojeni su prvi elementi posebnog paketa za pomoć poljoprivrednicima u EU vrijednosti od 500 milijuna eura. Nacrti pravila za većinu drugih mjera također su predstavljeni stručnjacima iz država članica i službeno će biti odobreni u narednim danima i tjednima. Najveći dio paketa pomoći je ciljani program vrijedan 420 milijuna eura, koji se dodijeljuje državama članicama u obliku nacionalnih potpora za distribuciju, uglavnom za tržište mlijeka i svinjogojske farme (ciljani su oni sektori koji su najviše pogođeni situacijom na tržištu). 

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS