Kalendar događaja

Search form

24 April 2017

Međunarodna konferencija "Krajobraz-krajina-pejzaž: Krajobrazna arhitektura i turizam, Rovinj-Pula, 2017."

Kategorija: 
Trajanje: 
24. - 27. travnja 2017. godine
Mjesto: 
Rovinj i Pula
Cijena: 
Besplatno sudjelovanje
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani

ESF objavio termine informativnih radionica za potencijalne prijavitelje

Kategorija: 
Trajanje: 
24. travnja 2017. godine
Mjesto: 
Čakovec, Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje, Bana Josipa Jelačića 22b
Cijena: 
Besplatno sudjelovanje
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani

ESF objavio termine informativnih radionica za potencijalne prijavitelje

Kategorija: 
Trajanje: 
24. travnja 2017. godine
Mjesto: 
Varaždin, Mala dvorana Varaždinske županije, Franjevački trg 7
Cijena: 
Besplatno sudjelovanje
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani

Radionica za Javni poziv: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Kategorija: 
Trajanje: 
24. travnja 2017. godine
Mjesto: 
Kino dvorana, Ulica grada Vukovara 78, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Cijena: 
Besplatno sudjelovanje
Ciljana skupina polaznika: 
Mikro, mala i srednja poduzeća

„Tjedan EU fondova“

Kategorija: 
Trajanje: 
24.-28. travnja
Mjesto: 
Hotel Sheraton u Zagrebu, Ulica kneza Borne 2, Zagreb
Cijena: 
Besplatno sudjelovanje
Ciljana skupina polaznika: 
šira javnost i potencijalni korisnici europskih strukturnih i investicijskih fondova

Radionica na temu "Sadašnjost i budućnost održivog i odgovornog turizma"

Kategorija: 
Trajanje: 
24.-25. travnja 2017. godine
Mjesto: 
Hotel Palace, Josipa Jurja Strossmayera 10, 10 000 Zagreb
Cijena: 
Besplatno sudjelovanje
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani

Republika Slovenija organizira konferenciju u suradnji s Europskom komisijom

Kategorija: 
Trajanje: 
24.-25. travnja 2017. godine
Mjesto: 
Brdo kongresni centar, Predoslje 39, 4000 Kranj, Ljubljana
Cijena: 
Besplatno sudjelovanje