Kalendar događaja

Search form

31 December 2017

Na putu do smanjenja rizika od katastrofa

Datum objave: 
24.10.2017.
Status: 
Regija: 

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku

Datum objave: 
01.08.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju Centara kompetencija“

Referenca: 
KK .01.2.2.03.
Datum objave: 
29.03.2017.
Status: 
Regija: 

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“

Referenca: 
KK.03.2.1.07
Datum objave: 
29.03.2017.
Status: 
Regija: 

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Referenca: 
KK.03.2.2.02
Datum objave: 
09.12.2016.
Status: 
Regija: