Kalendar događaja

Search form

02 August 2019

Info – radionica u sklopu otvorenog trajnog Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2019. – 2020.”

Kategorija: 
Trajanje: 
4 sata
Mjesto: 
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
Cijena: 
Besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
Potencijalni prijavitelji i partneri