Natječaj

Search form

2. Poziv za pripremu projekata u sektoru prometa - Operativni program "promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.1.2.11
Datum objave: 
02.05.2014.
Datum završetka natječaja: 
30.05.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
153.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Cilj poziva je osiguravanje i djelotvorno korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa dodijeljenih kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi i doradi pripremne projektne dokumentacije za projekte koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020. Pod time se podrazumijeva izrada financijsko-ekonomske, tehničke i natječajne dokumentacije za projekte iz sektora prometa, koji će pomoći provedbi OP-a Promet.Također, cilj je povećati kvalitetu pripremljenosti projekata u sektoru prometa te osigurati stratešku bazu projekata za razvoj prometnog sektora. 

Kao što je definirano smjernicama za poziv na dostavu projektnih prijedloga, ovaj ograničeni poziv usmjeren je na određenu vrstu prijavitelja. Unaprijed definirani prijavitelji ovog poziva su: 

 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (sve Uprave unutar ministarstva isključujući Sektor za fondove EU unutar Uprave za prometnu infrastrukturu i fondove EU)
 • Cestovni sektor: Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., Županijske uprave za ceste (Zakon o cestama NN, br. 84/11, br. 22/13, br.54/13, br.148/13), koncesionari Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o., BINA Istra d.d., te Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine
 • Pomorski sektor: Državne lučke uprave, Županijske lučke uprave, Plovput d.o.o., (Zakon o Plovputu NN, br.073/1997), Hrvatski Hidrografski Institut 
 • Zračni sektor: Zračne luke u kojima Republika Hrvatska ima svoj udio (Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., Zračna luka Osijek d.o.o., Zračna luka Pula d.o.o., Zračna luka Rijeka d.o.o., Zračna luka Zadar d.o.o., Zračna luka Split d.o.o., Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Zračno pristanište Mali Lošinj, d.o.o., Aerodrom Brač d.o.o.). (Zakon o zračnim lukama NN, br.19/98, br.14/11)
 • Željeznički sektor: HŽ – Infrastruktura d.o.o. (Zakon o željeznici NN, br.094/2013, br.148/2013), HŽ Putnički prijevoz, HŽ Cargo, Agencija za sigurnost željezničkog prometa 
Prihvatljive aktivnosti:

 • Angažiranje vanjskih stručnjaka za izradu projektnih dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća, Master planova, projektnih aplikacija te ostalih studija temeljem prihvatljivih aktivnosti
 • Izrada projektnih dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća, Master planova, projektnih aplikacija
 • Nabava ili najam i opremanje uredskog prostora (fiksni troškovi, uredski namještaj, uredska i komunikacijska oprema) za potrebe vanjskih stručnjaka
 • Održavanje prostora, režijski troškovi, telekomunikacijski i troškovi interneta za potrebe vanjskih stručnjaka
 • Putni troškovi i smještaj, vezano za službena putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka
 • Usluge transporta (gorivo, najam vozila, usluge prijevoza, korištenje javnog prijevoza), za službena putovanja angažiranih vanjskih stručnjaka
 • Organizacija konferencija i sastanaka vezano za izradu studija temeljem prihvatljivih aktivnosti
 • Informiranje i publicitet vezani uz izradu studija, uključujući razvoj i ispis informacija i promidžbenih materijala (letaka, brošura, plakata, i sl.)
 • Upravljanje projektom i administracija 
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.32 MB