Advance Human Rights for Roma minority in Bosnia & Herzegovina

Search form

Advance Human Rights for Roma minority in Bosnia & Herzegovina
O projektu: 

Zaštita ljudskih prava i emancipacija romske nacionalne manjine u BiH. Konkretan cilj je jačanje kapaciteta Roma da drže državna tijela odgovorna za svoje obveze kao što je predviđeno u strategiji i akcijskim planovima od 2005.

Prijavitelji: 

WORLD VISION OF IRELAND,

Irska

Aktivnosti: 

zaštita ljudskih prava i emancipacija

Trajanje: 
23 mjeseca (od 01/2007 do 12/2009)
EU sufinanciranje: 
392.310,02 €
Program: