AEMS - Arts education monitoring system

Search form

AEMS - Arts education monitoring system
O projektu: 

Cilj projekta je osmišljavanje i provedba analize alata za usporedbu nacionalnih podataka o umjetničkom obrazovanju u smislu resursa (financijskih, ljudskih resursa, vremena) širom Europe.

Prijavitelji: 

Educult

Partneri: 

1. CCE - Creativity, Culture & Education, Ujedinjeno Kraljestvo
2. The Budapest observatory on financing culture in East-Central Europe, Mađarska
3. Interarts, Španjolska
4. Zentrum für Kulturforschung, Njemačka
5. Europäisches Institut für vergleichende Kulturforschung, Njemačka
6. Culture Action Europe, Belgija
7. International Arts Federation Services, Austrija

Trajanje: 
2011.
Iznos ugovora: 
142.440,00 €
EU sufinanciranje: 
83.321,56 € (59,90%)
Sektor: