ANIMBIOGEN IN EU - Centre of excellence in genomics, biotechnology and quality of animal products in sustainable production systems with consideration of animal welfare

Search form

ANIMBIOGEN IN EU - Centre of excellence in genomics, biotechnology and quality of animal products in sustainable production systems with consideration of animal welfare
O projektu: 

Ciljevi ovog projekta su sljedeći:
- Poticanje realizacije punog istraživačkog potencijala Centra koji je smješten u konvergentnoj regiji EU razvijanjem njegove izvrsnosti u području genomike i biotehnologije kako bi se unaprijedile funkcionalne osobine domaćih životinja i kvaliteta hrane koja je proizvedena u održivom proizvodom sustavu, a s obzirom na dobrobit životinja i ograničenje nepovoljnog utjecaja poljoprivrede na okoliš u Europi
- Pomoći u jačanju i postizanju najviše kvalitete istraživačkih kapaciteta Centra (ljudski i materijalni potencijal, stručno istraživačko upravljanje) kako bi uspješno sudjelovao u istraživačkim aktivnostima na europskoj razini
Ti ciljeve će se postići (na temelju SWOT analize): bilateralnim posjetima - razmjena znanja i iskustava, twinningom, umrežavanjem i dvosmjernom razmjenom osoblja sa strateškim europskim partnerima, prijenosom znanja kroz konferencije i radionice, regrutiranjem iskusnih istraživača, širokom promocijom Centra, nabavkom i razvojem laboratorijske opreme, intenzivnom znanstvenom suradnjom s vodećim institucijama EU i olakšavanjem suradnje s malim i srednjim poduzećima.

Prijavitelji: 

Instytut Genetyki I Hodowli Zwierzat Polskiej Akademii Nauk

Poljska

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

pomoćne mjere
bilateralni posjeti
razmjena
umrežavanje
konferencije
radionice
promocija
znanstvena suradnja
istraživanje

Trajanje: 
1.3.2009. – 31.8.2012.
Iznos ugovora: 
1.396.611,00 €
EU sufinanciranje: 
698.306,00 €