Diversifikacija ruralne ekonomije i kvaliteta života u ruralnim područjima

Search form

Kratki opis: 


Podupire raznolikost ruralnoga gospodarstva i kvalitetu života u ruralnim područjima. Raznolikost ruralnih gospodarstava obuhvaća aktivnosti pokretanja i razvoja seoskog i eko-turizma te poslova koji su s njima u vezi, oživljavanje i komercijalizacija lokalnih obrta te ponudu novih usluga koje se temelje na postojećim izvorima. Mjere treće osi namijenjene su otvaranju mogućnosti za zapošljavanje te stvaranju uvjeta za rast i gospodarske promjene u ruralnim područjima. Kako bi ruralna područja ostala atraktivna i budućim naraštajima, projekti se mogu baviti i pitanjima poput edukacije i stjecanja vještina, informiranja te poduzetništva.

Diversifikacija uključuje: 

  • preusmjeravanje prema nepoljoprivrednim djelatnostima, podrška za osnivanje i razvoj mikro poduzeća, promicanje turizma i zaštite, razvoj i upravljanje prirodnom baštinom koja pridonosi održivom gospodarskom razvoju 
  • poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima, s posebnim naglaskom na razvoj i obnovu sela te očuvanje i najbolje iskorištavanje ruralne baštine
  • stjecanje vještina i pokretanje aktivnosti s ciljem izrade i provedbe lokalnih strategija razvoja