Društveni izazovi (societal challenges)

Search form

Program: 
Kratki opis: 


Uključuje: 

  • poboljšanje cjeloživotnog zdravlja i dobrobiti 
  • osiguravanje dovoljne zalihe sigurne i kvalitetne hrane i drugih bio proizvoda, razvojem produktivnih i resursno učinkovitih sistema primarne proizvodnje, poticanjem povezanih usluga eko-sustava uz konkurentne i nisko-ugljične opskrbne lance 
  • prijelaz na pouzdane, održive i konkurentne energetske sustave, zbog nestašice resursa, povećanja energetskih potreba i klimatskih promjena 
  • Europski transportni sustav koji je učinkovit u pogledu potrošnje resursa, ekološki nastrojen, siguran za građane, ekonomiju i društvo 
  • postizanje ekonomije koja je resursno učinkovita i otporna na klimatske promjene te održivih zaliha sirovina kako bi se zadovoljile potrebe rastuće globalne populacije unutar održivih granica prirodnih resursa planeta 
  • postizanje inkluzivnog, inovativnog i sigurnog europskog društva u kontekstu nezapamćenih transformacija i rastuće globalne međuovisnosti