Natječaj

Search form

Drugi poziv za pripremu projekata u sektoru cestovnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.1.2.21
Datum objave: 
02.11.2015.
Datum završetka natječaja: 
27.11.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
810.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Poziv je otvoren sa svrhom osiguranja učinkovite i djelotvorne dodjele sredstava za projekte u sektoru prometa kroz Operativni program "Promet", Prioritetna os 1: Modernizacija
željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Sredstva se dodjeljuju za izradu projektne dokumentacije za otklanjanje uskih grla na cestovnom pravcu Ploče – Pelješki most – Dubrovnik. Prihvatljiv projekt je "Studija opravdanosti otklanjanja uskih grla na cestovnom pravcu Ploče – Pelješki most – Dubrovnik". 

Prihvatljiv prijavitelj: 

Kako je riječ o Ograničenom pozivu za dostavu projektnih prijedloga, sredstva su namijenjena određenoj vrsti prijavitelja, koji je u ovom slučaju Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Pozivom se financira aktivnost izrade Studije opravdanosti otklanjanja uskih grla na cestovnom pravcu Ploče – Pelješki most - Dubrovnik. 

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalan intenzitet potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova predloženog projekta. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.28 MB