ECO-SANDWICH

Search form

O projektu: 
Projekt je pokrenut s ciljem izrade drživih predgotovljenih betonskih sendvič zidova vrlo velikog toplinskog otpora izrađenih od recikliranog betona i reciklirane opeke. Iznimna toplinska svojstva probnih predgotovljenih zidnih elemenata ostvarena su korištenjem mineralne vune nove generacije te inovativnim načinom sprezanja komponenti zidnih panela. Zidni elementi i proizvodni proces projektirani su u skladu s načelima održivog razvoja optimizirajući upotrebu resursa te energijsku učinkovitosti, imajući pritom na umu čitav životni vijek konstrukcijskih elemenata. 
Zbog svoje usklađenosti s Direktivom o energijskom svojstvu zgrada (Energy Performance of Building Directive – EPBD 2002-91-EC) i EPBD II (2010-31-EC) te Okvirnom direktivom o otpadu (2008-98-EC), ECO-SANDWICH zidni sustav će olakšati njihovu primjenu u građevinskoj praksi. Stvara se tržište za građevinski otpad kao sirovinu, umjesto njegovog odlaganja u prirodu, te se značajno smanjuju potrebe za energijom za grijanje i hlađenje u postojećim zgradama ili u slučaju gradnje novih zgrada korištenjem predgotovljenih zidnih panela sustava ECO-SANDWICH
Prijavitelji: 
Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet (koordinator), Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet,
Beton Lučko d.o.o., Knauf Insulation d.o.o., Eurco d.d.
Partneri: 

Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet (koordinator), Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet, Beton Lučko d.o.o., Knauf Insulation d.o.o., Eurco d.d.

Aktivnosti: 
Sprječavanje i umanjivanje zagađenja i onečišćenja, učinkovito gospodarenje otpadom, smanjenje emisije stakleničkih plinova – uz istovremeno poboljšavanje socijalnih i ekonomskih učinaka uparujući financijske prednosti s održivošću. Također, nastoji se omogućiti ekonomski učinkovita i brza izgradnja visoke su estetske vrijednosti.
Trajanje: 
3 godine
Iznos ugovora: 
925.000,00 €
EU sufinanciranje: 
50%