Natječaj

Search form

European Youth Together 2018

Datum objave: 
16.04.2018.
Datum završetka natječaja: 
25.05.2018.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Predmetni projekt nastoji stvoriti mrežu koja promiče regionalna partnerstva i blisku suradnju mladih diljem Europe. Mreža će organizirati razmjene i omogućiti mladim ljudima samostalno kreiranje novih projekata.

Ukupan proračun raspoloživ za sufinanciranje projekata iznosi 5 000 000€. Financijski doprinos pojedinom projektu iznosi najmanje 100 000€, a ne može biti veći od 500 000€. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 80% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su:
  • neprofitne organizacije, udruge i nevladina poduzeća uključujući europske nevladine organizacije mladih;
  • socijalna poduzeća
  • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
  • udruge regija;
  • Europska grupacija teritorijalne suradnje;
  • profitna tijela aktivna u Corporate Social Responsibility.
Rok za predaju projektnih prijedloga je 25. svibnja 2018. godine.