EURORDIS_FY2010 (EURORDIS_FY2010)

Search form

EURORDIS_FY2010 (EURORDIS_FY2010)
O projektu: 

EURODIS je savez organizacija pacijenata i pojedinaca aktivnih u području rijetkih bolesti. Predstavlja glas oko 29 milijuna građana EU. Cilj ovog projekta je izgraditi snažnu pan-europsku zajednicu organizacija pacijenata i ljudi koji žive s rijetkim bolestima kako bi se čuo njihov glas na europskoj razini i kako bi se borili protiv utjecaja rijetkih bolesti na njihov život.

Prijavitelji: 

European Organisation for Rare Diseases

Francuska

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

osnaživanje
zagovaranje
podizanje svijesti
informiranje
promoviranje znanstvenih istraživanja
liječenje

Trajanje: 
12 mjeseci, 2009. godina
EU sufinanciranje: 
733.388,00 €
Sektor: