Natječaj

Search form

Filmsko obrazovanje

Referenca: 
EACEA/25/2016
Datum objave: 
09.12.2016.
Datum završetka natječaja: 
02.03.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
1.400.000,00 eura
Kratak opis natječaja: 

Cilj:

  • Cilj potprograma je promicanje filmske pismenosti i povećanje znanja i interesa publike za audiovizualna djela, uključujući audiovizualno i kinematografsko nasljeđe, posebice među mlađom publikom te promicanje cirkulacije i distribucije europskih filmova preko projekata međunarodne suradnje u audiovizualnom sektoru.
Prihvatljivi prijavitelji:

  • podnositelj prijava mora oformiti konzorcij (podnositelj i najmanje 2 partnera) europskih subjekata (privatna poduzeća, neprofitne organizacije, udruge, dobrotvorna društva, zaklade, općine/gradska vijeća itd.), osnovanih u jednoj od država koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA,koji su u izravnome ili većinskome vlasništvu njezinih državljana.
Prihvatljive aktivnosti:

  • aktivnosti koje pružaju mehanizme za bolju suradnju među inicijativama za obrazovanja o filmu u Europi s ciljem poboljšanja učinkovitosti i europske dimenzije istih te razvoj novih inovativnih projekata koristeći se digitalnim resursima.
  • aktivnosti koje pružaju mehanizme za povećanje doprinosa europskog filma i audiovizualnih djela u obrazovanju.
Stopa sufinanciranja:

  • stopa sufinanciranja od strane EU ne može prijeći 60% ukupnih troškova projekta.