Fleksibilnim učenjem i inoviranjem kurikuluma prema tržištu rada

Search form

Fleksibilnim učenjem i inoviranjem kurikuluma prema tržištu rada
O projektu: 

Kako tehnologije u području elektrotehnike i IT-a postaju konkurentnije na razini EU-a, zahtjevi za relevantnim vještinama i sposobnostima strukovnih učenika sve brže se razvijaju. Postoji i potreba za većom, sveobuhvatnom i aktivnom ulogom strukovnih nastavnika u učenju i vođenju postupka, uključujući obrazovanje za profesionalno usmjeravanje. Ciljevi: Poboljšati daljnju fleksibilizaciju i inovaciju nastavnih planova i programa strukovnih škola modernim sadržajima u području elektrotehnike i IT-a prilagodljivim pristupom učenju i poučavanju te sektorskom prilagodbom potrebama tržišta rada; Jačanje kapaciteta strukovnih nastavnika u području elektrotehnike i IT-a, ali i relevantnog osoblja strukovnih škola. Ciljne skupine: 60 strukovnih nastavnika iz obje partnerske škole te nenastavno osoblje; 30-40 strukovnih učenika u svakoj partnerskoj školi; najmanje 100 tvrtki/malih poduzetnika u sektoru elektrotehnike i računalstva

Prijavitelji: 

Elektrotehnička škola Zagreb

Partneri: 

Elektrostrojarska škola Varaždin

Aktivnosti: 

jačanje kapaciteta,
implementacija novih kurikuluma

Trajanje: 
12 mjeseci
Iznos ugovora: 
334.460,00 €