Gospodarska zona "Kamenjača" - Kutjevo

Search form

O projektu: 

Radi se o projektu „ Razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području Kutjeva - Gospodarska zona Kamenjača“ koji je jedan je od projekata poslovne i turističke infrastrukture koje potpomaže Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, a Grad Kutjevo je korisnik projekta, vrijednog 1,2 milijuna eura. Projekt je usmjeren na sektor proizvodnje hrane, prepoznatljiv za ovo područje – i to prvenstveno vinarstvo, voćarstvo i pčelarstvo, tako su i aktivnosti koje se provode unutar projekta usmjerene upravo na taj sektor.
Dovršetkom Poslovne zone te osnivanjem Centra za razvoj
poduzetnika i planiranim seminarima za poduzetnike doprinijet će se razvoju te
konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i smanjenju nezaposlenosti  u regiji. Zahvaljujući projektu očekuje se
osnivanje najmanje 3 nove tvrtke na području Kutjevačke regije u sljedeće 3
godine, koje će otvoriti 50 novih radnih mjesta.

Prijavitelji: 

Grad Kutjevo

Aktivnosti: 

Završetak izgradnje Poslovne zone Kamenjača pod kojima se podrazumijevaju infrastrukturni radovi koji se odnose na izgradnju kanalizacije, ceste, javne rasvjete, vodovoda i odvodnje, uključujući tlačni vod sa opremom crpne stanice.

Trajanje: 
18 mjeseci
Iznos ugovora: 
1,2 milijuna eura