I-SEEMOB - Inter-sectoral mobility of researchers in South-Eastern Europe

Search form

I-SEEMOB - Inter-sectoral mobility of researchers in South-Eastern Europe
O projektu: 

Cilj projekta je razviti niz preporuka za nacionalne vlasti u pogledu razvoja politika te uklanjanje postojećih pravnih i političkih prepreka koje ometaju međusektorsku mobilnost i razvoj karijere istraživača, a prema ostvarenju ciljeva Lisabonske strategije.

Prijavitelji: 

Geniki Grammatia Erevnas Kai Technologias, Ypourgio Paidias, Dia Viou Mathisis & Thriskevmaton

Grčka

Partneri: 

1. Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski, Bugarska
2. Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior, A Cercetarii, Dezvoltarii Si Inovarii, Rumunjska
3. Masinski Fakultet - Univerziteta U Nisu, Srbija
4. Macedonian Academy Of Sciences And Arts, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija
5. Agencija za Mobilnost i Programe Europske Unije (Agency For Mobility And Eu Programmes), Hrvatska
6. Ministry Of Civil Affairs, BiH
7. Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu, Turska
8. Centre For Research And Technology Hellas, Grčka

Aktivnosti: 

Procjena trenutačnog stanja
Analiza rupa u zakonodavstvu
Smjernice za nacionalne vlasti

Trajanje: 
1.1.2009. – 30.6.2012.
Iznos ugovora: 
767.744,00 €
EU sufinanciranje: 
658.160,00 €