Natječaj

Search form

Inovacije u socijalnim politikama i potpora reformama u socijalnoj skrbi

Referenca: 
VP/2014/008
Datum objave: 
22.05.2014.
Datum završetka natječaja: 
30.07.2014.
Status: 
Budžet: 
9.200.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem potpore inovacijama i reformama u socijalnim uslugama kako bi se sustav bolje nosio s izazovima te kako bi se razvili inovativni odgovori na nacionalne, regionalne i lokalne poteškoće primjenom pristupa socijalnih investicija. Ovim pozivom se promiče eksperimentiranje u socijalnim politikama kao metoda za testiranje i evaluaciju inovativnih rješenja s krajnjim ciljem njihova podizanja na višu razinu. 

Glavni ciljevi natječaja:

  • Korištenje inovacija u socijalnim politikama da bi se provele strukturne reforme u skladu s Europa 2020 strategijom
  • Jačanje partnerstva između javnih i privatnih tijela te udruga civilnog društva kako bi se svi ti sektori zajedno uključili u aktivnosti podizanja svijesti o prednostima inovacija u socijalnim politikama

Paketom Socijalnog ulaganja (SIP) države članice se pozivaju da aktivno teže stvaranju javnih politika koje kao svoj prioritet imaju socijalna ulaganja i modernizaciju socijalne države. Socijalna ulaganja se oslanjaju na inovacije u socijalnim politikama kako bi se stvarali rezultati koji nadilaze postojeća rješenja ili status quo. Inovacije u socijalnim politikama mogu pomoći u jačanju efikasnosti u socijalnim politikama te mogu unaprijediti sposobnosti za rješavanje socioekonomskih izazova kao i podupirati investicije u ljudski kapital.
Rezultati moraju biti postignuti kroz jačanje partnerstva između organizacija civilnog društva te javnih i privatnih tijela, uključujući socijalne poduzetnike i nevladine organizacije koje se bave socijalnim pitanjima.
Prijedlozi bi trebali sadržavati dugoročne perspektive o tome kako uspješne inovacije i reforme trebaju biti dizajnirane, testirane i implementirane. Inovacije u socijalnim politikama ključ su u potpori reformama s ciljem unapređenja pristupa, cjenovne prihvatljivosti, pokrivenosti i efikasnosti integriranih socijalnih usluga. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Projektni prijedlozi moraju biti podneseni od strane konzorcija koji se sastoji od aktivnih dionika koji uključuju privatni sektor, javni sektor i sektor civilnog društva. Glavni prijavitelj mora biti javno tijelo na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, dok ostali sudionici na projektu moraju uključivati: tijela javne vlasti, organizacije civilnog društva, privatne organizacije, uključujući i akademsku strukturu te istraživačke i međunarodne organizacije. 

Prihvatljiva ulaganja: 

1. Pristup ˝one-stop-shop˝ 

Ovim pristupom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

  • integracija informacijskih sustava kako bi se smanjilo udvostručivanje podataka te kako bi se stvorili uvjeti za holistički i personalizirani pristup dostupnim uslugama i pomoći za borbu protiv prevara
  • integracija usluga zapošljavanja s uslugama socijalne skrbi
  • smanjivanje kompleksnosti pristupa uslugama kroz, između ostaloga, simplificiranje zahtjeva koje treba zadovoljiti
  • unapređenje koordinacije između različitih razina vlasti (središnje, regionalne i lokalne) kako bi se općenito unaprijedile dostupne usluge
  • koordinacija između sustava poreza i olakšica te promatranje utjecaja različitih programa na pojedince
2. Personaliziranje pristupa 

Paket Socijalnog ulaganja (SIP) ističe da socijalne usluge trebaju biti jasne i personalizirane s fokusom na korisnike, tako da se mjere prilagođavaju svakom pojedinom korisniku. Personalizirani pristup socijalnim uslugama stoga uključuje djelovanje s ciljem identificiranja odgovora i njihove relevantnosti za osobnu situaciju u kojoj se nalazi svaki pojedinac.
Pokrivenost socijalnim uslugama može se povećati kroz obučavanje visokokvalitetnih upravitelja slučajevima, koji će biti sposobni procijeniti i pružiti individualnu podršku u skladu s potrebama pojedinih korisnika.

3. Inovativna partnerstva 

Ovakav oblik partnerstva može uključivati aktere iz javnog, privatnog i civilnog sektora, a kao svoj cilj ima dijeljenje informacija (kroz integrirane baze podataka), a u krajnjem dosegu i stvaranje formalnog zajedničkog upravljačkog tijela.
Poticanje takvog oblika partnerstva doprinijet će jačanju socijalnih inovacija u uvjetima ograničenih resursa i visokih troškova, poticanju komplementarnosti i sinergije između aktera te stvaranju uvjeta za održivu suradnju. 

Iznos sufinanciranja:  

Tražena sredstva za projekte moraju biti u rasponu od najmanje 750.000 do najviše 2.000.000 €. 

Stopa sufinanciranja:

Financijska potpora koja će se dodijeliti ovim pozivom neće prelaziti 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.67 MB