Natječaj

Search form

INTERREG V-B Mediteran – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 
31.10.2018.
Datum završetka natječaja: 
31.01.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
30 milijuna eura
Kratak opis natječaja: 
Opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i praksi, racionalnog korištenja resursa i podupiranjem društvene integracije kroz pristup temeljen na teritorijalnoj suradnji.
 
Ovaj poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja, a za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno pet (5) projektnih partnera iz barem pet (5) zemalja programskog područja: 

Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta 
  • Specifični cilj: 1.1 Povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora MED područja 
Prioritetna os 3 Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana 
  • Specifični cilj: 3.1 Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam) i 3.2 Održavanje biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja te umrežavanje zaštićenih područja (Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja) 
Prihvatljivi prijavitelji: javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja. 
 
U ovom pozivu je dozvoljen samo jedan tip projekata, a radi se o modularnim projektima (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju, s posebnim naglaskom na otoke i slabo naseljena područja. Više detalja o ovom tipu projekata možete pronaći u Programskom priručniku. 
Predviđeni iznos sredstava po projektu je između 2,5 i 4 milijuna eura, a intenzitet potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta

Detalje o natječaju možete pronaći na poveznici.