IPA III a

Search form

Kratki opis: 

Ova sastavnica podupire infrastrukturne projekte u sektoru prometa te predstavlja nastavak programa ISPA. Korištenje sredstava unutar IIIa komponente temelji se na višegodišnjim programskim dokumentu - Operativnom programu za promet 2007. - 2011. godina, u kojem ukupni iznos planiranih ulaganja iznosi preko 113 milijuna eura. 
Cilj Operativnog programa za promet 2007. - 2011. je odabrati projekte koji najbolje odgovaraju ciljevima Operativnog programa, istovremeno izvlačeći korist od učenja kroz sustave i prakse upravljanja IPA-om, budući da IPA koristi procese programiranja i upravljanja projektima koji su bliži programiranju i upravljanju projektima u strukturnim fondovima, nego što je to bio slučaj kod prethodnih pretpristupnih fondova EU. Cilj Operativnog programa za promet stoga je investirati u projekte koji imaju najveći učinak na modernizaciju željezničkih pruga i istovremeno pripremati projekte za buduća ulaganja u modernizaciju i poboljšanje uvjeta u sektoru unutarnje plovidbe. Na koncu, cilj je razviti administrativne i upravne sposobnosti onih institucija koje provode Operativni program za promet. 
Ovaj Operativni program stavlja naglasak na revitalizaciju željeznice i unutarnje plovidbe u Hrvatskoj, kako bi se odgovorilo na postojeće razvojne poteškoće hrvatskog prometnog sektora i kako bi se koncentrirala ograničena raspoloživa sredstva da bi se postigao maksimalan učinak i utjecaj. Ovaj pristup održava strategiju sektorske održivosti koju je usvojilo Europsko vijeće u Gothenburgu u lipnju 2001. Nadalje, trenutni energetski trendovi dodatno potkrepljuju komparativnu prednost željeznice i unutarnje plovidbe naspram cestovnog prometa i time strateški izbor u korist željeznice i unutarnje plovidbe.