IPA III b

Search form

Kratki opis: 


Komponenta IPA III b namijenjena je financiranju projekata iz područja zaštite okoliša. Projekti koji se financiraju sastavni su dio Operativnog programa zaštite okoliša 2007. - 2009. čija vrijednost iznosi 71,3 milijuna eura. 
Cilj Operativnog programa zaštite okoliša je ulaganje u projekte s ciljem očuvanja okoliša kroz projekte razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom te poboljšanja sustava vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama. Time se pruža pomoć Republici Hrvatskoj pri ispunjavanju obveza u provedbi pravne stečevine EU iz područja zaštite okoliša koja uređuje obradu i odlaganje otpada, opskrbu vodom za piće, skupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda, kao i razvijanje administrativnih i upravljačkih sposobnosti ustanova koje provode Operativni program zaštite okoliša. Sastavni dio Operativnog programa jest indikativna lista projekata, a radi se o infrastrukturnim projektima koji imaju vrijednost veću od 10 milijuna eura po pojedinom projektu.