IPA III c

Search form

Kratki opis: 

Cilj Operativnog programa za regionalnu konkurentnost je poticanje društvene i ekonomske kohezije unutar zemlje kao i razvitka institucionalne sposobnosti i praktičnog iskustva za upravljanje ulaganjima poput onih koja sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). Operativni program predstavlja osnovu za korištenje pretpristupne pomoći kojoj je cilj poticanje gospodarske i društvene kohezije Republike Hrvatske na temelju poboljšane konkurentnosti. Povećanje konkurentnosti i uravnoteženog regionalnog razvoja postići će se pružanjem potpore stvaranju i rastu malog i srednjeg poduzetništva, širenjem i poboljšanjem poslovne infrastrukture i pripadajućih usluga u RH s naglaskom na slabije razvijena područja.
Svrha Operativnog programa regionalna konkurentnost je unaprijediti konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva poboljšanjem ključnih elemenata koji osiguravaju pozitivno poslovno okruženje i učinkovitu javnu poslovnu potporu na svim razinama, te unaprijediti doprinos tehnologije i istraživanja i razvoja gospodarskom razvoju davanjem potpore za stvaranje i rast tehnologijskog malog i srednjeg poduzetništva koji su temeljeni na znanju i nadogradnjom kapaciteta i davanjem potpore komercijalizaciji istraživanja i razvoja u javnom sektoru. Operativni program sastoji se od tri prioriteta od kojih se dva odnose na investicije i horizontalne mjere, a treći na tehničku pomoć u upravljanju Programom. 
Korisnici Operativnog programa ,,Regionalna konkurentnost'' su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili udruge te turistički odbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, visokoškolske ustanove i javne organizacije u sektoru istraživanja, centri za podršku malog i srednjeg poduzetništva i njihovi partneri (lokalne i regionalne poduzetničke i obrazovne ustanove i dr.), mali i srednji poduzetnici i obrtnici.