Natječaj

Search form

IPA IV - Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima

Referenca: 
EuropeAid/130882/D/SER/HR.
Datum objave: 
16.04.2013.
Datum završetka natječaja: 
17.05.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 
Budžet: 
1.200.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj natječaja:

Glavni cilj projekta je unaprijediti kapacitete HZZ-u pružanju usluga svojim klijentima. Razviti će se novi set ​​usluga posredovanja za poslodavce i povećati će se kapaciteti osoblja HZZ-a za pružanje novih usluga i primijenu novih metoda rada. Biti će stvoren model e-savjetodavne podrške za klijente HZZ-a. E-savjetovanje će se definirati kao novi poslovni proces samoposluživanja u profesionalnom usmjeravanju i savjetovanju za nezaposlene osobe i tražitelje zaposlenja. Ovaj projekt će također predstaviti nove izrađene mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na dugotrajno nezaposlene i model za upravljanje, praćenje i provedbu tih mjera.

Prijavitelji:

Sudjelovanje je otvoreno svim pravnim osobama koje sudjeluju pojedinačno ili u skupini (konzorciju) kandidata koji su utvrđeni u državi članici Europske unije ili u zemlji koja je pokrivena posebnim instrumentima primjenjivim na program pod kojima se financira ugovor. Sudjelovanje je otvoreno za međunarodne organizacije. Sudjelovanje fizičkih osoba je regulirano posebnim instrumentima primjenjivim na program pod kojima se financira ugovor. Prijaviti se mogu sve pravne ili fizičke osobe koje sudjeluju pojedinacno ili u skupini (konzorciju).

Maksimalno trajanje projekta je 14. mjeseci.

Poveznica: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122383-2013:TEXT:EN:HTML&src=0&t...