IPA V - IPARD

Search form

Kratki opis: 

IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomodi, eng. Instrument for Preaccession Assistance), čiji su osnovni ciljevi pomoći državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje budućih EU fondova.

Proračun:

Financijska alokacija za Hrvatsku 2007.-2013. iznosi 184,40 milijuna eura.

Korisnici:

Predstavnici raznih sektora ovisno o mjeri: 
 • poljoprivredna gospodarstva, 
 • poljoprivrednici, 
 • privatne tvrtke i one u vlasništvu države (do 25 posto),
 • obrti, 
 • zadruge,
 • nevladine organizacije i javne institucije koje posjeduju ili unajmljuju zemljišta, 
 • općine i gradovi do 10 000 stanovnika.
Aktivnosti:

Aktivnosti koje zadovoljavaju kriterije za potporu predstavljene su kroz mjere:
 • Mjera 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice
 • Mjera 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice
 • Mjera 201 – Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika
 • Mjera 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja
 • Mjera 301 – Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture
 • Mjera 302 – Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

  Sažetak: