Natječaj

Search form

ITU – Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod

Datum objave: 
06.04.2018.
Datum završetka natječaja: 
30.05.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
3.682.625,00 kn
Kratak opis natječaja: 
Cilj poziva je izrada Plana održive urbane mobilnosti radi unaprjeđenja planiranja mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod kroz analizu postojeće situacije prometnih sustava i identifikaciju budućih potreba. 
Svrha poziva je izraditi osnovu za srednjoročni i dugoročni održivi razvoj svih vidova prometa te osigurati razvoj cijelog prometnog sektora.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. 
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Slavonski Brod kao tijelo lokalne samouprave koje izrađuje Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod, dok je prihvatljivi partner Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. 
Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su: 
• Analiza postojećeg stanja prometnog sustava i provođenje potrebnih istraživanja 
• Izrada prometnog modela 
• Izrada Plana održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod 
• Izrada Idejnog projekta pješačko-biciklističkih staza/traka/ruta 
• Izrada Geodetskog projekta pješačko-biciklističkih staza/traka/ruta 
• Izrada Strateške procjene utjecaja Plana održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod na okoliš (Strateška studija) 
• Promidžba i vidljivost 
• Aktivnosti pripreme i realizacije projekta – upravljanje projektom i administracija – aktivnosti promidžbe i vidljivosti 
• Horizontalne aktivnosti 

Projektni prijedlozi podnose putem sustava eFondovi, a na sljedećoj poveznici možete pronaći Upute za prijavitelje i ostale dokumentaciju vezanu za prijavu: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=1e9f9d81-98e5-4c3a-890...

Dokumenti: