Natječaj

Search form

ITU - Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split

Datum objave: 
25.03.2019.
Datum završetka natječaja: 
28.06.2019.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
22.085.676,00 kn
Kratak opis natječaja: 
Cilj Poziva je razvoj kapaciteta PPI-a radi pružanja učinkovite pomoći MSP s ciljem učvršćivanja njihova položaja na tržištu, smanjivanja asimetrije informacija među MSP-ima te olakšanja pristupa poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te unapređenja gospodarske uspješnosti i povećanja postotka MSP koji opstaju na tržištu. 

U okviru ovog Poziva podupirat će provođenje aktivnosti kojima će PPI pružati podršku MSP-ovima vezano uz regulatorni okvir, širenje informacija o postojećim programima i shemama za poduzetnike, uključujući informacija o financijskim instrumentima te pružati ostale savjetodavne usluge i usluge usavršavanja s osobitim naglaskom na poduzetnike početnike. Također, ovaj poziv omogućava razvoj kompetencija zaposlenika PPI-a i njihovih suradnika s ciljem osiguranja visoke kvalitete usluga podrške koje pružaju MSP-ovima. 

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.
 
Najniži iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga je 100.000,00 kn, dok je  najviši iznos 2.100.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su poduzetničke potporne institucije (PPI) sukladno definiciji u članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18). Prijavitelj u trenutku predaje projektnog prijedloga mora biti upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.  
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom
dostave projektnih prijedloga do 28. lipnja 2019. godine u 23:00 sata.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici.