Natječaj

Search form

ITU – Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka

Datum objave: 
21.03.2019.
Datum završetka natječaja: 
18.06.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj poziva je omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, pogotovo u zelenim tehnologijama, na području Urbane aglomeracije Rijeka.

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima. Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su:
  • jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Urbane aglomeracije Rijeka ili
  • poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu sukladno definiciji u članku 4., stavku 1., točki 6. Programa potpora, odnosno sukladno definiciji u članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18), osim centara kompetencija.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 39.829.087,67 HRK. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta i to za ulaganja čije se sufinanciranje bespovratnim sredstvima ne smatra državnom potporom.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 18. lipnja 2019.godine u 23:00 sati.