Natječaj

Search form

Izgradnja poslovne infrastrukture

Referenca: 
EuropeAid/134244/D/ACT/HR
Datum objave: 
15.03.2013.
Datum završetka natječaja: 
13.06.2013.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
8.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj:

Glavni prioriteti ovog natječaja su: ulaganja u razvoj nove i postojeće poslovne infrastrukture u postojećim poslovnim zonama, te novim i postojećim poslovnim inkubatorima i ostalim poslovnim subjektima za podršku u okupljaju i servisiraju MSP, promicanjem suradnje s relevantnim dionicima kako bi se povećao utjecaj ulaganja (npr. inovacijske mreže, ulaganja koja se odnose na klastere, veze s višim stupnjem obrazovanja, istraživačkim institucijama i privatnim sektorom);
Ulaganja u razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u području zdravlja, kulture i specijalizirane djelatnosti turizma koji ta područja pokrivaju, a cilj je proširenje turističke ponude i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu.
Infrastrukturne investicije će također morati uključiti ulaganja u podršku za usluge, dizajnirane kako bi se povećala korist od ulaganja u infrastrukturu.

Opći cilj ovog natječaja je podržati rast i stvaranje novih radnih mjesta za MSP u Hrvatskoj koja zaostaju u razvitku.

Specifični ciljevi ovog poziva su:

● Razvoj poslovne komunalne infrastrukture unutar već postojećih poslovnih zona, gdje je manjak takve infrastrukture prepreka za razvoj MSP-a;
● Uspostava i razvoj regionalnih institucija za podršku poslovanju grupacija i izravno servisiranje malih i srednjih poduzeća, kao što su gospodarske zone, poslovni inkubatori, centri za inovacije i transfer tehnologija i razvoj postojećih poslovnih zona;
● Razvoj i poboljšanje javne turističke infrastrukture;
● Pružanje podrške uslugama koje su dizajnirane kako bi se povećala korist od ulaganja.

Prijavitelji mogu biti:

● Pravne osobe,
● Ne-profitne – iznimka su javne institucije/organizacije/agencije,
● Regionalna/lokalna samoupravna tijela ili regionalne/lokalne javne institucije ili udruženja ili javne tvrtke u vlasništvu regionalnih/lokalnih samoupravnih tijela ili regionalni/lokalni turistički odbori.

Aktivnosti:

● Razvoj nove i postojede poslovne infrastrukture u postojedim poslovnim zonama te novih i postojedih poslovnih inkubatora i drugih tijela koja potiču poslovanje MSP-a.
● Razvoj i poboljšanje javne turističke infrastrukture vezane uz zdravstvo, kulturu i aktivnosti turizma za koja se ta područja specijaliziraju.

Tipovi aktivnosti:

● Izgradnja, obnova ili proširenje poslovno orijentirane bazične komunalne infrastrukture unutar uspostavljenih poslovnih zona gdje nedostatak takvih infrastruktura djeluje nepovoljno na MSP. To su: pristupne ceste, plin, voda i otpadna voda, kanalizacija, struja, energija, komunikacijske mreže i okoliš…
● Uspostavljanje i razvoj regionalnih institucija za podršku poslovanja MSP-a, kao što su poslovne zone, ekonomske zone, poslovni inkubatori, centri za transfer inovacija i tehnologije kroz a) nabavu strojeva i opreme i b) širenje i poboljšanje kvalitete usluga (informacije mreže, zaštita imovine, zbrinjavanje i iskorištavanje otpada)
● Razvoj i poboljšanje javne turističke infrastrukture, uključujudi infrastrukturne i kapitalne investicije te ,,meke'' investicije (soft investments) u poboljšanje pružanja usluga

Iznosi sredstava za pojedine projekte su od 325.000,00 € do 1.000.000,00 €.

Izvor: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChc...

Dokumenti: 
AttachmentSize
Call for proposal dossier.ZIP1.28 MB