Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma

Search form

Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma
O projektu: 

Opći je cilj projekta poboljšati kapacitet hrvatskoga sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja - kroz kvalifikacije i kompetencije (koje zahtijeva tržište rada) te kroz prilagodbu sustava zahtjevima gospodarstva (koji se neprestano mijenjaju). Zahvaljujući novim kvalifikacijama, strukovno će obrazovanje postati privlačnije učenicima, poslodavcima, nastavnicima i strukovnim školama.
Svrha projekta je utvrđivanje i poboljšanje rezultata reforme sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koja je provedena uz potporu programa Europske Unije CARDS za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Prijavitelji: 

GOPA Consultants
Scottish Qualification Authority (SQA)

Partneri: 

Agencija za strukovno obrazovanje

Aktivnosti: 

Navedeno će se postići kroz:
potporu osmišljavanju i razvoju strukovnih kvalifikacija temeljenih na kompetencijama te kurikuluma utemeljenih na zahtjevima gospodarstva i samih učenika, a usklađenih s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom,
omogućavanje pristupa primjerima najbolje prakse za stručnjake, pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te dionike, u svrhu poboljšanja hrvatskoga sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Trajanje: 
24 mjeseca (1/2010. – 1/2012.)
Iznos ugovora: 
1.799.965,00 €