Natječaj

Search form

Jačanje socijalne inkluzije

Referenca: 
EuropeAid/135012/M/ACT/MK
Datum objave: 
23.08.2013.
Datum završetka natječaja: 
24.10.2013.
Status: 
Budžet: 
3.600.000,00 €
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog natječaja je promoviranje aktivnog uključivanja osoba koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, te stvaranje jednakih mogućnosti za sve na tržištu rada. 

Specifični ciljevi natječaja:

  • povećanje aktivnosti i uključenosti osoba kojima prijeti socijalna isključenost na tržište rada mobiliziranjem ili poboljšanjem njihovih vještina, obrazovanja, kvalifikacija, te olakšavanjem njihove pune integracije u društvo, a posebno na tržište rada
  • olakšavanje integracije pojedinaca iz etničkih manjinskih zajednica, a posebno žena na tržište rada unaprijeđenjem njihovih radnih potencijala
  • jačanje uloge relevantnih dionika (lokalna samouprava, vladine institucije, nevladine organizacije i ostali relevantni dionici) u izradi, provedbi i praćenju programa socijalne inkluzije, s posebnim osvrtom na izgradnju partnerstva, umrežavanja i suradnje
Za svaki od tri tematska prioriteta, predviđeni su lotovi:

  • Tematski prioritet 1 - Poticanje socijalnog uključivanja ugorženih osoba u svijet rada: 1.300.000,00 €
  • Tematski prioritet 2 - Integracija manjinskih etničkih zajednica na tržištu rada s posebnim naglaskm na žene: 1.500.000,00 €
  • Tematski prioritet 3: Osnaživanje relevantnih aktera u području socijalne uključenosti: 800.000,00 €
Prihvatljivi prijavitelji na natječaj su: državna tijela osim vlade i ministarstava, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, udruge poslodavaca te neformalna udruženja i inicijative.

Definirani su minimalni i maksimalni iznosi potpore po projektu:

  • Minimalan iznos: 61.000,00 €
  • Maksimalan iznos: 200.000,00 €
Određene su stope sufinanciranja projekata:

  • Minimalna stopa sufinanciranja: 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
  • Maksimalna stopa sufinanciranja: 95% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
Inicijalno planirano trajanje projekta ne može biti kraće od 15 mjeseci niti dulje od 24 mjeseca. 


Dokumenti: 
AttachmentSize
dokumentacija.zip1.26 MB