Natječaj

Search form

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020.

Datum objave: 
28.04.2015.
Datum završetka natječaja: 
30.06.2015.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. i aktivnosti koje će se financirati u sklopu Tematskoga cilja 1. trebaju biti usklađeni sa Strategijom pametne specijalizacije (u izradi) i Planom razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj te stoga i projektne prijave u sklopu ovoga Javnog poziva trebaju biti u skladu s navedenim strategijama i Operativnim programom.

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • Visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta (fakulteti/odjeli trebaju dostaviti svoje prijave preko nadležnih sveučilišta), 
  • Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija (javne i privatne istraživačke organizacije, javne i privatne ustanove, bolnice i sl.), 
  • Jedinice lokalne i regionalne samouprave u RH, 
  • Poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave u RH, 
  • Znanstveno-tehnologijski parkovi. 
Prihvatljive aktivnosti: 

  • Izvođenje radova i nadzor radova - Izgradnja nove istraživačke infrastrukture (npr. novi istraživački centri, laboratoriji u sklopu postojećih istraživačkih organizacija koje povećavaju njihova područja djelovanja ili otvaraju nove smjerove istraživanja),
  • Rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke infrastrukture (modernizacija), 
  • Nabava opreme (+ adaptacija prostora ako je potrebno za postavljanje sofisticirane opreme), 
  • Troškovi povezani s provedbom aktivnosti organizacijske reforme (npr. angažiranje stručnjaka pri izradi plana istraživanja, izrade misije ustanove i upravljanja i sl.), 
  • Ulaganje u e-infrastrukturu.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija (2).zip596.23 KB