Natječaj

Search form

Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini

Datum objave: 
16.02.2018.
Datum završetka natječaja: 
30.09.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine u proračunu Republike Hrvatske osiguralo 3,1 milijuna kuna, a zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti općine, gradovi i županije.  

Pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave mogu se dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.

Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom obrascu prijave zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom kako je opisano u Javnom pozivu, na adresu e-pošte: prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr 
 
Pristigle zahtjeve razmatrati će stručno Povjerenstvo, a prijave su moguće najkasnije do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja predviđenih sredstava. 

Izvor: mgipu.hr