Korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnom procesu

Search form

O projektu: 
Projekt je finanjciran sredstvima EU U sklopi IPA IIIc operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007.-2013. kroz dodjelu sredstava za potporu jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva.
Cilje projekta je pokazati kako se pravilnim dizajniranjem postrojenja mogu iskoristiti i međusobno povezati dva besplatna prirodna izvora: sunčeva energija i voda od kišnice. Sustav se sastoji od visokoučinkovitih uređaja poredanih u tehnološki slijed kojim se omogućuje prikupljanje i obrada sunčeve energije i kišnice za dobivanje el. energije i potrebne procesne i sanitarne vode.
Aktivnosti: 
Ulaganjem u tehnologiju koja omogućava korištenje prirodnih resursa u proizvodnom procesu i oko njega, otvara se prostor za povećanje energetske učinkovitosti sustava i doprinosi proizvodnji konkurentnijeg proizvoda, razvoju i održivosti hrvatskog gospodarstva.
Smanjuje se utjecaj na okoliš kroz smanjenje emisije stakleničkih plinova korištenjem fosilnih goriva te direktno utječe na racionalnije gospodarenje vodnim resursima.
Dugoročno se stvara „otočni“ sustav koji osigurava visoku energetsku neovisnost objekta omogućavajući neometan rad i razvoj tvrtke, pri tome ne opterećujući lokalnu zajednicu vlastitim potrebama za energentima.
Iznos ugovora: 
140.473,18 €
EU sufinanciranje: 
85%
Sektor: