LEADER

Search form

Kratki opis: 


Pristup LEADER („Povezanost aktivnosti za razvoj ruralnog gospodarstva“) predstavlja koncept koji je inicirala Europska komisija. Ovim se pristupom ruralno stanovništvo i lokalni čimbenici, uključujući i lokalnu upravu nastoje mobilizirati u svrhu razmatranja potencijala svojega kraja koji treba na kraju uobličiti kroz izradu i primjenu razvojne strategije.
LEADER se odnosi na lokalne strategije razvoja koje obuhvaćaju integrirajuće i višesektorske aktivnosti koje se razrađuju i primjenjuju po pristupu odozdo prema gore. Također važno je osnivanje lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) koje će voditi cjelokupan proces koji uključuje inovacije, suradnju i umrežavanje.

Potpore koje se dodjeluju odnose se na: 

  • provedbu lokalnih strategija razvoja putem javno-privatnih partnerstava pod nazivoma "lokalne akcijske grupe"
  • "lokalne akcijske grupe" također moraju imati mogućnost za provedbu interteritorijalnih ili transnacionalnih projekata suradnje