MarineClean

Search form

MarineClean
O projektu: 

Zagađenje marina jedan je od glavnih ekoloških prijetnji. Količina plastike koja pluta oceanom je u stalnom porastu, a u nekim dijelovima oceana je prisutno šest puta više količine plastičnih dijelova neko planktona. Plastika koja pluta morem je dobra za upijanje teških metala, pesticida i drugih toksina koji se akumuliraju u organizmima morskih životinja, pa samim time i ljudi. 

Cilj projekta je smanjenje zagađenja marina, jedne od glavnih ekoloških prijetnji, i to u četiti područja djelovanja: 

  • skupljanje otpada u marinama pomoću nove opreme proizvedene u Turna-i
  • proizvodnja biorazgradive ambalaže u EcoCortecu 
  • proizvodnja ribarskih mreža u tvrtkama Turna i TC Poli Eko koju je moguće lako prikupiti i razgradiva je 
  • umrežavanje korisnika sličnih proizvoda i lobiranje na nacionalnoj i EU razini s ciljem povećanja korištenja eko-proizvoda te intenzivan nadzor brodskog otpada 
Prijavitelji: 

Turna, production and trade, d.o.o., Slovenija

Partneri: 

EcoCortec d.o.o. (EcoCortec), Hrvatska
Sveučiliste u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje (UNIZAG FSB), Hrvatska
Klaipėdos universitetas (KU), Litva
VIESOJI ISTAIGA KLAIPEDOS MOKSLO IRTECHNOLOGIJU PARKAS (KSTP), Litva
DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ, d.d. (VGP DRAVA, d.d.), Slovenija
Tehnološki center PoliEko (TC PoliEko), Slovenija

Aktivnosti: 

  • smanjenje morskog otpada u ispitivanim područjima
  • povećanje broja čišćih područja
  • povećanje udjela biorazgradive ambalaže na brodovima
  • izrada web platformi za širenje informacija 
Trajanje: 
3 godine
Iznos ugovora: 
1.171.789,00 €
EU sufinanciranje: 
50%
Sektor: