Natječaj

Search form

Mjera 101 - Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice

Status: 
Program: 
Regija: 
Budžet: 
13.500,00 € - 900.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Mjera 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ predstavlja doprinos pripremi RH za pristup Europskoj Uniji, a uključuje sljedeće ciljeve:

• Dostizanje standarda Europske zajednice koji se tiču zaštite okoliša, javnog zdravstva (zdravstvena ispravnost i kakvoća hrane), zdravlja životinja i biljaka, dobrobiti životinja i sigurnosti na radu,
• Modernizacija proizvodnih sustava s ciljem smanjenja zagađenja okoliša kroz poljoprivrednu proizvodnju,
• Poboljšanje općih uvjeta u proizvodnji primarnih poljoprivrednih proizvoda,
• Poboljšanje kvalitete proizvoda,
• Smanjenje troškova proizvodnje, odnosno povećanje konkurentnosti poljoprivrednika prilikom ulaska na otvoreno tržište EU-a i
• Jačanje konkurentnosti na unutarnjem tržištu otvaranjem novih tržišnih mogućnosti za poljoprivredne proizvode.

Prihvatljivi sektori unutar Mjere 101 jesu:

• sektor mljekarstva,
• sektor govedarstva,
• sektor svinjogojstva,
• sektor peradarstva,
• sektor jaja,
• sektor voća i povrća,
• sektor žitarica i uljarica

Tko može podnjeti zahtjev za potporu, tj. postati korisnik mjere 101?

Podnositelji prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u Mjeri 101 su poljoprivredna gospodarstva u skladu s člankom 3. Zakona o poljoprivredi (NN broj 149/09), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba. Pored navedenih uvjeta, podnositelji prijava, tj. korisnici, moraju zadovoljiti i neke dodatne kriterije.

Napomena: Iznimno, korisnik za investicije u sektoru jaja može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 2.000.000,00 € .

Najavljen za period: 3.6. - 12.7.