Natječaj

Search form

Mjera 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti

Datum objave: 
24.12.2014.
Datum završetka natječaja: 
02.03.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
4.760.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Predmet natječaja je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti u skladu sa nacionalnom shemom smanjenja ribolovnog napora koja je sastavni dio Plana prilagodbe ribolovnog napora.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe koji su vlasnici plovila sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem. 

Prihvatljive aktivnosti:

Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se uništavanjem ili prenamjenom ribarskog plovila. Također, trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se u segmentima gospodarskog ribolova na moru, i to u:

  • ribolovu okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama,
  • ribolovu pridnenim povlačnim mrežama – koćama. 
Iznos sufinanciranja: 

Iznos naknade ovisi o starosti plovila vlasnika, stoga se dijeli na sljedeće kategorije: 

  • za plovila starosti ≥15≤30 godina, najviše 500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama
  • za plovila starosti >30≤50 godina, najviše 450.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama
  • za plovila starosti >50 godina, najviše 400.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. 
Stopa sufinanciranja:

Maksimalan iznos sufinanciranja projekta iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.55 MB