Natječaj

Search form

Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju

Referenca: 
KK.09.1.2.01
Datum objave: 
08.09.2015.
Datum završetka natječaja: 
30.06.2020.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
934.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog Poziva povećanje je kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih što će doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prihvatljivi korisnici ovog Poziva unaprijed su određeni prijavitelji, javna visoka učilišta u stopostotnom javnom vlasništvu. To su redom Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Veleučilište u Požegi, Veleučilište "Lavoslav Ružička" Vukovar, Veleučilište u Šibeniku, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici te Visoko gospodarsko učilište u Križevcima.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati iz ovog Poziva raspodijeljene su u dvije podskupine određene prema predmetnim aktivnostima:

Podskupina 1 - Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova 

 • Priprema projektne i tehničke dokumentacije za izgradnju nove infrastrukture studentskih domova,
 • Izgradnja novih studentskih domova,
 • Izgradnja zajedničkih prostorija kao dijela doma (kuhinje, blagovaone, učionice, restorana, garaže, sanitarnih prostorija uključujući tuševe), 
 • Opremanje novih studentskih domova,
 • Izgradnja pristupnih putova (npr. putove između različitih zgrada unutar zone pojedinog studentskog doma),
 • Priključivanje na komunalnu infrastrukturu (voda, struja, zbrinjavanje otpada),
 • Promocija, informiranje i vidljivost projekta,
 • Usluge upravljanja projektom pružene od strane vanjskih stručnjaka. 
Podskupina 2 - Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova

 • Priprema projektne i tehničke dokumentacije za rekonstrukciju/modernizaciju postojeće infrastrukture studentskih domova,
 • Rekonstrukcija i modernizacija postojećih studentskih domova,
 • Rekonstrukcija i modernizacija zajedničkih prostorija kao dijela postojećih studentskih domova (kuhinje, blagovaone, restorana, učionice, garaže, sanitarnih prostorija uključujući tuševe.),
 • Opremanje postojećih studentskih domova,
 • Dogradnja/rekonstrukcija pristupnih staza (npr. putove između različitih zgrada unutar zone pojedinog studentskog doma), 
 • Priključivanje na komunalnu infrastrukturu (voda, struja, zbrinjavanje otpada), 
 • Promocija, informiranje i vidljivost projekta, 
 • Usluge upravljanja projektom pružene od strane vanjskih stručnjaka.
Iznos sufinanciranja: 

Minimalni intenzitet potpore po projektu za prvu i drugu podskupinu iznosi 7.600.000,00 kn dok maksimalni intenzitet potpore za prvu podskupinu iznosi 225.000.000,00 kn, a za drugu podskupinu 230.000.000,00 kn. 

Stopa sufinanciranja:

Projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka. 

Prijava:

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 18. rujan 2015. godine. 
Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
KK.09.1.2.01_Sazetak_Poziva.docx80.43 KB