Natječaj

Search form

Nabava opreme za RIS i glasovni VHF sustav na rijeci Savi

Referenca: 
EuropeAid/134551/D/SUP/HR
Datum objave: 
28.05.2013.
Datum završetka natječaja: 
05.11.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Natječaj se odnosi na nabavu najnovije i najbolje moguće RIS (river information services) i VHF (very high frequency) informatičke opreme. Nabava opreme će doprinijeti uspostavljanju potpuno operativnog riječnog sustava i glasovnog VHF sustava na cijelom plovnom području rijeke Save u Republici Hrvatskoj. Tako će se omogućiti pružanje usluge sukladno RIS direktivi Europske Unije. Spomenuta će se oprema ugraditi kroz poseban ugovor o pružanju usluga, a ugradnja će započeti tri mjeseca nakon što je oprema nabavljena.