Natječaj

Search form

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Datum objave: 
23.02.2019.
Datum završetka natječaja: 
01.07.2019.
Status: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“. Predmet natječaja su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020. 

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 12.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 7.500.000,00 kuna.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od dana 23. veljače 2019. godine, a traje do 1. srpnja 2019. godine.