Natječaj

Search form

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Datum objave: 
14.06.2018.
Datum završetka natječaja: 
21.09.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 200.000.000,00 kuna. Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR, dok najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Potencijalni korisnici: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.