Ne-nuklearne izravne akcije Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) - Non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre (JRC)

Search form

Program: 
Kratki opis: 


Doprinijeti će svim prioritetima iz članka 5 (2) Uredbe (EU) broj XX/2012 (Horizon 2020) s posebnim ciljem pružanja znanstvene i tehničke podrške politikama Unije koja je orijentirana prema kupcima.