Natječaj

Search form

Objavljen natječaj za tip operacije 4.1.1. (sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000,00 eura standardnog ekonomskog rezultata)

Datum objave: 
24.04.2017.
Datum završetka natječaja: 
03.07.2017.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
80.000.000,00 kuna
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba tipa operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000,00 eura standardnog ekonomskog rezultata.

Indikativni iznos za kombinacije projekata iz tipova operacija 4.1.1. i 4.1.2. je 125.000.000,00 kuna. Moguća je preraspodjela sredstava, ovisno o vrstama prijavljenih projekata.

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura do 1.000.000,00 eura.
Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000,00 eura.

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Prihvatljivi opći troškovi su:

  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.  

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

  • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000,00 eura u kunskoj protuvrijednost,
  • troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti i
  • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 3. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

Izvor: strukturnifondovi.hr