Natječaj

Search form

Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom

Referenca: 
FSEU.2021.MZO.
Datum objave: 
28.01.2021.
Datum završetka natječaja: 
30.11.2021.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
953.868.867,49
Kratak opis natječaja: 
Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova
Grupa 4.: Nabava opreme koja je stradala u potresu

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

javno visoko učilište (i njegove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a
javni znanstveni institut upisan u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a
tijela državne uprave koja unutar svojeg ustrojstva imaju učilišta

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.11.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.

Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: ugovaranje@mzo.hr. Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.gov.hr svakih 7 radnih dana.