Natječaj

Search form

Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu projekata u sektoru cestovnog prometa - Operativni program Promet 2007 - 2013

Referenca: 
TR.1.2.12
Datum objave: 
30.07.2014.
Datum završetka natječaja: 
22.08.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog poziva je osigurati učinkovito i djelotvorno dodjeljivanje i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi i doradi pripremne projektne dokumentacije za navedene projekte u sektoru cestovnog prometa, koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020. 
Pod time se podrazumijeva izrada financijsko-ekonomske, tehničke, dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije za projekte iz sektora cestovnog prometa. Također, cilj je povećati kvalitetu pripremljenosti projekata u sektoru cestovnog prometa te osigurati stratešku bazu projekata za razvoj prometnog sektora za programsko razdoblje 2014.-2020. 

Prihvatljivi prijavitelj: 

Ovaj ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na određenu vrstu prijavitelja, u skladu sa OP-om „Promet“. Unaprijed definirani prijavitelj ovog poziva su: Hrvatske ceste d.o.o., (Zakon o cestama NN, br. 84/11, br. 22/13, br.54/13, br.148/13). 

Prihvatljive aktivnosti:  

  • Izrada financijsko-ekonomskih studija i planova koji dokazuju prihvatljivost i opravdanost projekta (npr. Studije izvodivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA), Studije predizvodivosti, Master planovi i sl.)
  • Pregled i dopuna postojećih financijsko-ekonomskih studija i planova koji dokazuju prihvatljivost i opravdanost projekta (npr. Studije izvodivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA), Studije predizvodivosti, Master planovi i sl.)
  • Izrada tehničke dokumentacije (projektna dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća, istraživanja, projektnih aplikacija)
  • Pregled i dopuna tehničke dokumentacije (projektna dokumentacija, studija, koncepata, metodologija, izvješća, projektnih aplikacija)
  • Izrada dokumentacije za nadmetanje
  • Pregled, izmjena i dopuna dokumentacije za nadmetanje 
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.89 MB