Natječaj

Search form

Operacija 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš"

Datum objave: 
28.10.2015.
Datum završetka natječaja: 
30.12.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
20.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka b) Pravilnika o provedbi mjere 04 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Sredstva se dodjeljuju za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva s ciljem smanjenog štetnog utjecaja na okoliš. 

Prihvatljivi prijavitelji:

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika neovisno o ekonomskoj veličini.

Prihvatljivi troškovi:

Sredstva se dodjeljuju za ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70% i ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70%. Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine. 

Iznos sufinanciranja:

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu je 5.000,00 eura, a maksimalan 1.000.000,00 eura. 

Stopa sufinanciranja:

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75% od ukupnih prihvatljivih troškova i može biti dodatno uvećan za 20% u slučaju mladih poljoprivrednika, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima te ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.