Natječaj

Search form

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Datum objave: 
21.09.2015.
Datum završetka natječaja: 
15.02.2016.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
22.800.000,00 HRK
Kratak opis natječaja: 

Cilj ovog natječaja je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija. 

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti odnose se na optimiziranje poslovnih procesa, nabavu računalne opreme i softvera (standradnih i out-of-box koji su, između ostalog, vezani za unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa (strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja), aktivnosti obuke zaposlenika i dr., koje za cilj imaju jačanje tržišne pozicije MSP i povećanje njihove konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH.

Iznos sufinanciranja:

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00 kn, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalan intenzitet potpore određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave u mjestu ulaganja, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) te prema pripadnosti jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) i Zakonu o otocima ( NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06):

  • I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave - 90%
  • I., II, III. skupina jedinica lokalne samouprave - 90%
  • Jedinice lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskom području ili jedinice lokalne samouprave na otocima i otočnim skupinama - 90%

Dokumenti: 
AttachmentSize
Pitanja i odgovori.pdf541.87 KB
IKT_1.Izmjena.zip5.17 MB
2. Izmjena Poziva.zip5.29 MB