Natječaj

Search form

Peti poziv za provedbu projekata iz područja cestovnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.4.1.05
Datum objave: 
09.09.2016.
Datum završetka natječaja: 
11.11.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
20.400.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Ovaj poziv namijenjen je isključivo za dostavu projektnog prijedloga za projekt, koji se planira sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2007.-2013., a prihvatljivi projekt je Izgradnja Južne zaobilaznice Poreča, dionica Vrvari - Bijela Uvala (III. i IV. faza). 

Prihvatjivi prijavitelj: 

Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb. 

Prihvatljive aktivnosti: 

  • Izgradnja ili rekonstrukcija poboljšanih veza između lokalnih, regionalnih i državnih cesta i ruta TEN-T autocesta ili luka s ciljem uklanjanja uskih grla, povećanje kapaciteta i povećanje pristupačnosti na TEN-T mrežu i prema ostalim državama članicama EU.
Prihvatljivi troškovi: 

  • Troškovi planiranja i projektiranja, 
  • Rješavanje imovinsko pravnih poslova i kupovina zemljišta, 
  • Troškovi građenja i izgradnje, 
  • Troškovi nabave postrojenja i strojeva predviđenih tehničkom projektnom dokumentacijom, 
  • Troškovi nadzora na projektom informiranje i publicitet vezani uz projekt, uključujući razvoj i ispis informacija i promidžbenih materijala (letaka, brošura, plakata, i sl.),
  • Upravljanje projektom i administracija (do maksimalno 5% ukupne prihvatljive vrijednosti projekta). 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalni intenzitet potpore iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.26 MB