Natječaj

Search form

Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom

Referenca: 
EuropeAid/134612/M/ACT/HR
Datum objave: 
17.06.2013.
Datum završetka natječaja: 
16.10.2013.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
1.440.588,00 €
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj natječaja je povećati mogućnost zapošljavanja i promicati socijalno uključivanje osoba s invaliditetom. 
Specifični ciljevi natječaja su povećati zapošljivost osoba s invaliditetom i podržati njihove integracije na tržište rada kroz razvoj i provedbu programa namjenjenih njima te reguliranjem radnih mjesta za osobe s invaliditetom. 

Ciljane skupine natječaja su:

 • nezaposlene osobe s invaliditetom
 • potencijalni poslodavci osoba s invaliditetom 
Prihvatljivi prijavitelji (pravne osobe i spcifični oblici organizacija):

 • nevladine organizacije, neprofitne organizacije
 • operateri javnog sektora (osim ministarstava i vladinih ureda), regionalne i lokalne vlasti
 • međunarodne (međuvladine) organizacije 
 • privatne institucije, privatne tvrtke pod određenim uvjetima
 • regionalne i lokalne razvojne agencije
 • zadruge
Prihvatljive aktivnosti:

 • Lot 1: procjena potreba za razvoj vještina osoba iz ciljne skupine; pružanje psiho-socijalnog osnaživanja; izrada programa osposobljavanja za posao; arhitektonska prilagodba radnog mjesta; tehnička prilagodba radnih uvjeta
 • Lot 2: anti-stigma kampanje; obrazovne djelatnosti ili informacijske kampanje usmjerene na javnost, poslodavce, udruge, institucije; medijske kampanje; identifikacija i promicanje dobre prakse vezane za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom 
 • Lot 3: dizajn i vođenje radionica za osobe s posebnim potrebama; dizajn i provođenje radionica s ciljem povećanja socijalne kompetencije neaktivnih osoba s invaliditetom; dizajn i pružanje dobrovoljnog rada temeljenog na programu uključivanja neaktinih osoba s invaliditetom u redovne radne aktivnosti organizacija
Natječaj je podijeljen na tri lota:

 • Lot 1: Razvoj i pružanje programa osposobljavanja za osobe s invaliditetom - 800.000,00 €
 • Lot 2: Projekti podizanja razine svijesti suzbijanjem stereotipa - 240.588,00 €
 • Lot 3: Radionice socijalne inkluzije za osobe s invaliditetom - 400.000,00 €
Tražena sredstva moraju biti unutar deiniranih granica:

 • minimalan iznos: 50.000,00 €
 • maksimalan iznos: 150.000,00 €
Definirani postotak ukupnih prihvatljivih troškova projekta: 

 • minimalan postotak: 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • maksimalan postotak: 95% ukupnih prihvatljivih troškova projekta